ˆ

Wójt Gminy Rybno

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Rybno

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
  Tomasz Węgrzynowski

   Wójt Gminy Rybno

   email:

<e-mail>


   tel. (23) 696 60 55  wew. 11

Wójt Gminy Rybno przyjmuje interesantów codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Rybno

 

Zakres zadań:

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
 14. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Cieciński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Cieciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-19 11:15:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-19 11:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Cieciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-09 09:00:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »