ˆ

Ochrona środowiska

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Azbest - informacja

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-07-01 09:25:17 Informacja ogłoszona dnia 2009-07-01 11:26:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
o miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska azbest i PCB

Urząd Gminy Rybno przypomina, że:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest przekazuje marszałkowi województwa informacje o:

  • rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych substancji,
  • instalacjach i urządzeniach, w których substancje były lub są wykorzystywane,       
  • czasie i sposobie usuwania substancji oraz instalacji i urządzeń, w których były lub są one wykorzystywane,-       
  • czasie i sposobie zastąpienia substancji innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1439) określa, iż osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, którzy przekazują te informacje marszałkowi województwa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu i substancji oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860) określa, iż wykorzystujący PCB przedkładają marszałkowi województwa informacje o:

  • rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB,
  • instalacjach i urządzeniach, w których PCB były lub są wykorzystywane,
  • czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane,-       
  • czasie i sposobie zastąpienia PCB innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska

Czynności te należy powtarzać corocznie do 31 stycznia każdego roku aż do całkowitego usunięcia tych wyrobów.

Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649) właściciel nieruchomości jest obowiązany do dokonywania „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy przekazać organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w ciągu 30 dni od daty sporządzenia.

Wyżej wymieniona informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu. Zgodnie z przepisami Polska podjęła się wobec Unii Europejskiej zobowiązanie do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 roku. Przekazane informacje umożliwią przygotowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rybno zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Druki informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są w tutejszym Urzędzie – pok. Nr 12 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rybno.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Cieciński Data wytworzenia informacji: 2009-07-01 09:25:17
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Cieciński Data wprowadzenia do BIP 2009-07-01 09:25:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-07-01 11:26:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-07-01 11:26:37
Artykuł był wyświetlony: 1189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu