ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1521 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/16/08 w sprawie przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia, wykonania przebudowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowości Gralewo Stacja XVI/16/08 Obowiązujący
1522 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/15/08 w sprawie przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia, wykonania przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowości Żabiny XVI/15/08 Obowiązujący
1523 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/14/08 w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rybnie do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe XVI/14/08 Obowiązujący
1524 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/13/08 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno XVI/13/08 Nieobowiązujący
1525 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/12/08 w sprawie przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia, remontu chodników w ciągu dróg powiatowych XVI/12/08 Obowiązujący
1526 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/11/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej XVI/11/08 Obowiązujący
1527 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/9/08 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy XVI/9/08 Obowiązujący
1528 2008-03-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XV/8/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza XV/8/08 Uchylony
1529 2008-03-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XV/7/08 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego XV/7/08 Obowiązujący
1530 2008-03-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XV/6/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XV/6/08 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu