ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze IX/73/2019 Obowiązujący
22 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/72/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno IX/72/2019 Obowiązujący
23 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/71/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX/71/2019 Obowiązujący
24 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkola dla dzieci i uczniów, dla których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu IX/70/2019 Nieobowiązujący
25 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkola dla dzieci i uczniów, dla których nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu IX/69/2019 Nieobowiązujący
26 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/68/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania IX/68/2019 Obowiązujący
27 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie za 2018 rok IX/67/2019 Obowiązujący
28 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację prac konserwatorskich w kościele p.w. św. Barbary w Rumianie oraz prac budowlanych przy cmentarzu przykościelnym w zespole kościoła parafialnego IX/66/2019 Obowiązujący
29 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR IX/65/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym spichlerzu w Hartowcu IX/65/2019 Obowiązujący
30 2019-06-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA Nr IX/64/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 r. IX/64/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu