ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-01-05 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Rybno informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2/2018 Obowiązujący
32 2018-05-25 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno 66/2018 Obowiązujący
33 2018-05-15 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 15 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 63/2018 Obowiązujący
34 2018-05-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LII/33/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie LII/33/18 Obowiązujący
35 2018-05-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LII/32/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018r. LII/32/18 Obowiązujący
36 2018-05-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LII/31/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 LII/31/18 Obowiązujący
37 2018-05-07 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno 47/2018 Obowiązujący
38 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/30/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny LI/30/18 Obowiązujący
39 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/29/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o. o. LI/29/18 Obowiązujący
40 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/28/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno LI/28/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu