ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno na rok szkolny 2018/2019 12/2018 Obowiązujący
32 2018-01-05 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Rybno na rok 2018 1/2018 Obowiązujący
33 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/95/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno XLVII/95/17 Obowiązujący
34 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/94/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XLVII/94/17 Obowiązujący
35 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/93/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok XLVII/93/17 Obowiązujący
36 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/92/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2027 XLVII/92/17 Obowiązujący
37 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/91/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2018 rok XLVI/91/17 Obowiązujący
38 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/90/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2018 rok XLVI/90/17 Zmieniony
39 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/89/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Hartowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu XLVI/89/17 Obowiązujący
40 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/88/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno do roku 2020" XLVI/88/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu