ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe 8/2018 Obowiązujący
42 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe 7/2018 Obowiązujący
43 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe 6/2018 Obowiązujący
44 2018-01-15 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Tuczki 5/2018 Obowiązujący
45 2018-01-08 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. Modernizacja energetyczna budynków publicznych: SP w Koszelewach, SPGZOZ w Rybnie, UG Rybno, ZS w Rybnie 4/2018 Obowiązujący
46 2018-01-08 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292 3/2018 Obowiązujący
47 2018-01-05 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Rybno informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2/2018 Obowiązujący
48 2018-05-25 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno 66/2018 Obowiązujący
49 2018-05-15 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 15 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 63/2018 Obowiązujący
50 2018-05-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LII/33/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie LII/33/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu