ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/27/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach LI/27/18 Obowiązujący
42 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/26/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rybno LI/26/18 Obowiązujący
43 2018-04-27 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2018 roku pn.: "Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020" oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie 44/2018 Obowiązujący
44 2018-03-27 Zarządzenia Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2017 r. 36/2018 Obowiązujący
45 2018-04-11 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno 40/2018 Obowiązujący
46 2018-03-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr L/25/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o. o. L/25/18 Zmieniony
47 2018-03-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr L/24/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie L/24/18 Obowiązujący
48 2018-03-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr L/23/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2018 rok L/23/18 Obowiązujący
49 2018-03-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr L/22/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Rybno na stałe obwody głosowania L/22/18 Obowiązujący
50 2018-03-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr L/21/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 marca 2018r. w sprawie dokonania podziału Gminy Rybno na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Rybno L/21/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu