ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia do realizacji projektu „ Gmina Rybno- Nam nie jest wszystko jedno!" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „ Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym — projekty konkursowe VII/54/2019 Obowiązujący
52 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Rybno zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego VII/53/2019 Obowiązujący
53 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Św. Barbary w Rumianie VII/52/2019 Obowiązujący
54 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 rok VII/51/2019 Obowiązujący
55 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019-2032 VII/50/2019 Obowiązujący
56 2019-04-11 Zarządzenia Wójta Gminy ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 Wójta Gminy Rybno z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany terminu składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pn.: „Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020” 38/2019 Obowiązujący
57 2019-03-27 Zarządzenia Wójta Gminy ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 marca 2019r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatlora programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pn.: "Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020" oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie 28/2019 Obowiązujący
58 2019-03-25 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Rybno w 2019 roku 27/2019 Obowiązujący
59 2019-03-20 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 20 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku VI/49/2019 Obowiązujący
60 2019-03-20 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VI/48/2019 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie. VI/48/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu