ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-05-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LII/32/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018r. LII/32/18 Obowiązujący
52 2018-05-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LII/31/18 Rady Gminy Rybno z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 LII/31/18 Obowiązujący
53 2018-05-07 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno 47/2018 Obowiązujący
54 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/30/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny LI/30/18 Obowiązujący
55 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/29/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o. o. LI/29/18 Obowiązujący
56 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/28/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno LI/28/18 Obowiązujący
57 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/27/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach LI/27/18 Obowiązujący
58 2018-04-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LI/26/18 Rady Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rybno LI/26/18 Obowiązujący
59 2018-04-27 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2018 roku pn.: "Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020" oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie 44/2018 Obowiązujący
60 2018-03-27 Zarządzenia Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2017 r. 36/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu