ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rybno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego XLVIII/4/18 Obowiązujący
72 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/3/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Rybno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XLVIII/3/18 Obowiązujący
73 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/2/18 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 rok XLVIII/2/18 Obowiązujący
74 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/1/18 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 XLVIII/1/18 Obowiązujący
75 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno na rok szkolny 2018/2019 12/2018 Obowiązujący
76 2018-01-05 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Rybno na rok 2018 1/2018 Obowiązujący
77 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/95/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno XLVII/95/17 Obowiązujący
78 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/94/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XLVII/94/17 Obowiązujący
79 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/93/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok XLVII/93/17 Obowiązujący
80 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/92/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2027 XLVII/92/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu