ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-05-16 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XXXVIII/33/17 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2027 XXXVIII/33/17 Obowiązujący
72 2017-05-17 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 17 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach 47/2017 Obowiązujący
73 2017-05-09 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 09 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania w 2017r. "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020" oraz w sprawie powołania komisji konkursowej. 44/2017 Obowiązujący
74 2017-04-12 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 37/2017 Obowiązujący
75 2017-04-11 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno 36/2017 Obowiązujący
76 2017-04-03 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2016 rok 34/2017 Obowiązujący
77 2017-03-31 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok 33/2017 Obowiązujący
78 2017-03-31 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr32/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia własności nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa 32/2017 Obowiązujący
79 2017-03-28 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr30/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2016 r. 30/2017 Obowiązujący
80 2017-03-17 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr28/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium naukowego 28/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu