ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-03-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLIX/15/18 Rady Gminy Rybno z dnia 2 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych XLIX/15/18 Zmieniony
82 2018-03-01 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Rybno w 2018r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 24/2018 Obowiązujący
83 2018-02-07 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 18/2018 Obowiązujący
84 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/7/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont pokrycia dachowego kościoła p.w. Św. Barbary w Rumianie XLVIII/7/18 Obowiązujący
85 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/6/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N na odcinku Gralewo-Turza Wielka od km 4+449,22 do km 6+960,00 XLVIII/6/18 Obowiązujący
86 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej XLVIII/5/18 Obowiązujący
87 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rybno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego XLVIII/4/18 Obowiązujący
88 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/3/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Rybno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XLVIII/3/18 Obowiązujący
89 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/2/18 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 rok XLVIII/2/18 Obowiązujący
90 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/1/18 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 XLVIII/1/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu