ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-07 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 18/2018 Obowiązujący
2 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/7/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont pokrycia dachowego kościoła p.w. Św. Barbary w Rumianie XLVIII/7/18 Obowiązujący
3 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/6/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N na odcinku Gralewo-Turza Wielka od km 4+449,22 do km 6+960,00 XLVIII/6/18 Obowiązujący
4 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/5/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej XLVIII/5/18 Obowiązujący
5 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/4/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rybno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego XLVIII/4/18 Obowiązujący
6 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/3/18 Rady Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Rybno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych XLVIII/3/18 Obowiązujący
7 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/2/18 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 rok XLVIII/2/18 Obowiązujący
8 2018-01-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVIII/1/18 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 XLVIII/1/18 Obowiązujący
9 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno na rok szkolny 2018/2019 12/2018 Obowiązujący
10 2018-01-05 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Rybno na rok 2018 1/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu