ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 165/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV1I/196/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rybno na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/195/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rybnie
Nr aktu prawnego
XXVI/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/194/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w Rybnie
Nr aktu prawnego
XXVI/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/193/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/192/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/192/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/191/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/190/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXVI/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/189/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwal), w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji