ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/212/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2021- 2034.
Nr aktu prawnego
XXIX/212/202
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/213/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/213/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/214/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu
Nr aktu prawnego
XXIX/214/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/215/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXIX/215/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/216/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 — 2025 dla Gminy Rybno"
Nr aktu prawnego
XXIX/216/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/219/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia apelu w sprawie sprawiedliwego, konstruktywnego i pro rozwojowego traktowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Rząd RP
Nr aktu prawnego
XXIX/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/217/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Nr aktu prawnego
XXIX/217/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/218/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski
Nr aktu prawnego
XXIX/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za podanie szczepionki oraz indywidualną edukację w trakcie wizyty lekarskiej, podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych zgód na szczepienie, kwalifikację do szczepienia, archiwizację dokumentacji medycznej, rozpropagowanie wśród uczestników ankiet satysfakcji, analiza ankiet w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (11PV) w Gminie Rybno na lata 2021-2025" obejmującego dziewczynki urodzone w 2009 roku oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021r.
Nr aktu prawnego
38/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji