ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020r.
Nr aktu prawnego
22/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XIX/135/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy chodnika w Rybnie "
Nr aktu prawnego
XIX/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XIX/134/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu Senior+ w Rybnie
Nr aktu prawnego
XIX/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XIX/133/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIX/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XIX/132/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2020- 2032.
Nr aktu prawnego
XIX/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XVIII/131/2420 RADY GMINY RYBNO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko — Mazurskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Rybno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XVIII/128/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania
Nr aktu prawnego
XVIII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XVIII/127/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XVIII/127/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji