ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko — Mazurskiego na dofinansowanie Programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538 VIII/59/2019 Obowiązujący
2 2019-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 rok VIII/58/2019 Obowiązujący
3 2019-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019-2032 VIII/57/2019 Obowiązujący
4 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2019 rok VII/56/2019 Obowiązujący
5 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rybno na lata 2019 - 2022" VII/55/2019 Obowiązujący
6 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR VII/54/2019 RADY GMINY RYBNO z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia do realizacji projektu „ Gmina Rybno- Nam nie jest wszystko jedno!" realizowanego w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „ Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym — projekty konkursowe VII/54/2019 Obowiązujący
7 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Rybno zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego VII/53/2019 Obowiązujący
8 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła p.w. Św. Barbary w Rumianie VII/52/2019 Obowiązujący
9 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2019 rok VII/51/2019 Obowiązujący
10 2019-04-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Rybno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019-2032 VII/50/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu