ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVII/202/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXVII/202/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" w miejscowości Tuczki
Nr aktu prawnego
XXVII/201/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rybno
Nr aktu prawnego
XXVII/200/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/199/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/197/2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXVII/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXV1I/196/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rybno na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/195/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rybnie
Nr aktu prawnego
XXVI/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/194/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy w Rybnie
Nr aktu prawnego
XXVI/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/193/2020 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji