ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie: wyboru formy przetargu na dzierżawę nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 31.12.2020 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiących własność Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 02 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021r.
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 165/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE 147/2020 WÓJTA GMINY Rybno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 94/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 03 sierpnia 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
138/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji