ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 marca 2020r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn.: Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2016-2020" obejmującego dziewczynki urodzone w 2007 i 2008 roku oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie
Nr aktu prawnego
28/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
25/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020r.
Nr aktu prawnego
24/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020r.
Nr aktu prawnego
23/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
21/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020r.
Nr aktu prawnego
19/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020r.
Nr aktu prawnego
18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020r.
Nr aktu prawnego
17/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 31.01.2020 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia sołtysom i innym osobom do zawierania umów najmu na wynajem świetlic wiejskich w Gminie Rybno
Nr aktu prawnego
10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Rybno z dnia 14 luty 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie zmiany statutów sołectwom Gminy Rybno.
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji