Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ochrona środowiska

Szczegóły informacji

Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" na lata 2008-2012

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-06 14:23:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXX/29/09
Rady Gminy Rybno
z dnia 4 czerwca 2009r.
 

w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na lata 2008-2012

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1,6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r . o odpadach (Dz. U. Z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), w związku  z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),  Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje:

§1 

Akceptuje się aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na lata 2008 – 2012, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały, z zastrzeżeniem dotyczącym konieczności uzupełnienia  powyższego planu o zapis następującej treści: „do rekultywacji i wykorzystania rolniczego nie należy stosować odpadów z procesów termicznych ani osadów ściekowych, wytworzonych poza terenem gmin Członków EZG „Działdowszczyzna” oraz powiatów ościennych z województwa warmińsko – mazurskiego, z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze gmin Związku i występowanie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Działdowo 214”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Marian Ligman        

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Rybno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
 
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
 
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-06 13:38:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Cieciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-06 14:23:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Cieciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-08-26 09:21:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2906 raz(y)