ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:55:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rybno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 185008N) Michał Cieciński
14:03:23 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na zakup namiotów imprezowych dla sołectw Naguszewo-Groszki, Rybno, Szczupliny, Żabiny Michał Cieciński
12:17:46 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi w Rybnie od ul. Sportowej w kierunku stadionu na działkach nr 403/1 i 403/2" Michał Cieciński
12:15:32 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na "Remont drogi kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyny" Michał Cieciński

Zmiany z dnia: 2018-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:30 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie chodnika wraz z wjazdami na drodze gminnej Nr 185006N w Hartowcu Michał Cieciński
10:15:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Działdowskiego o wydaniu decyzji obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW w m. Naguszewo Michał Cieciński
09:52:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie nr 571730-N-2018 z dnia 2018-06-12 r. - Gmina Rybno Michał Cieciński
09:48:11 Edycja elementu załącznik do informacji Ogłoszenie nr 572398-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. - Gmina Rybno Michał Cieciński
09:47:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie nr 572398-N-2018 z dnia 2018-06-13 r. - Gmina Rybno Michał Cieciński
09:41:51 Edycja elementu informacja Ocena jakości wody w wodociągach publicznych na terenie Gminy Rybno Michał Cieciński

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno