ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 32136
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 15093
Sekretarz Gminy Rybno 8337
Skarbnik Gminy Rybno 6827
Referaty i stanowiska 20781
Regulamin organizacyjny 8999
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 5340
Kadencja 2010-2014 4235
Kadencja 2006-2010 4494
Kadencja 2002-2006 3046
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 2415
Kadencja 2014 - 2018 12624
Kadencja 2010 - 2014 9337
Kadencja 2006 - 2010 6777
Kadencja 2002 - 2006 4453
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 494
Kadencja 2018 - 2023 738
Kadencja 2014 - 2018 3729
Kadencja 2010 - 2014 3178
Kadencja 2006-2010 3695
Kadencja 2002-2006 2540
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 1741
Kadencja 2014-2018 10154
Kadencja 2010-2014 8831
Kadencja 2006-2010 10392
Jednostki organizacyjne 26835
Gminna Biblioteka Publiczna 7758
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5350
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10779
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 8393
Liceum Ogólnokształcące 4935
Gimnazjum 6452
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2382
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 4807
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 5482
Szkoła Podstawowa w Rumianie 7009
Szkoła Podstawowa w Rybnie 9723
Szkoła Podstawowa w Żabinach 5089
Przedszkole w Rybnie 5740
Jednostki pomocnicze 11180
Sołectwo Dębień 5659
Sołectwo Grabacz 4673
Sołectwo Grądy 6410
Sołectwo Gralewo Stacja 7144
Sołectwo Gronowo 5581
Sołectwo Hartowiec 5064
Sołectwo Jeglia 4856
Sołectwo Kopaniarze 4558
Sołectwo Koszelewki 5293
Sołectwo Koszelewy 5135
Sołectwo Naguszewo 5205
Sołectwo Nowa Wieś 4464
Sołectwo Prusy 4936
Sołectwo Rapaty 5582
Sołectwo Rumian 5471
Sołectwo Rybno 4911
Sołectwo Szczupliny 4313
Sołectwo Tuczki 6252
Sołectwo Truszczyny 4684
Sołectwo Żabiny 6378
Przetargi 581462
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 51436
Plan zamówień publicznych 12488
Bezpłatne porady prawne 5353
Ogłoszenia o naborze 117230
Ogłoszenia aktualne 9079
Ogłoszenia w toku 5434
Wyniki naboru 6845
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 6759
Procedury załatwiania spraw 97827
Referaty / Stanowiska 58645
Sprawy 78866
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 67616
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 1180
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 12249
Ochrona środowiska 52136
Informacje o środowisku 5470
Ocena jakości wody 19429
Program ochrony środowiska 417
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 7068
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 13034
Akty prawne 1427992
Statut Gminy 11009
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 55
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1810
Uchwały SO RIO w Olsztynie 42030
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 117351
Wykonanie budżetu 44562
Sprawozdania finansowe 19503
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 2756
Sprawozdania finansowe jednostek 266
Informacje o stanie mienia komunalnego 7746
Oświadczenia majątkowe 45681
Oświadczenia składane w roku 2015 7957
Oświadczenia składane w roku 2014 29708
Oświadczenia składane w roku 2012 16232
Oświadczenia składane w roku 2013 16354
Oświadczenia składane w roku 2011 23582
Oświadczenia składane w roku 2010 17291
Oświadczenia składane w roku 2009 33732
Oświadczenia składane w roku 2008 17871
Oświadczenia składane w roku 2007 8909
Formularze oświadczeń majątkowych 2810
Podatki i opłaty 17763
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 2050
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 54406
Kontrole 5739
Strategie, raporty, opracowania 11211
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 40154
Interpelacje i zapytania 714
Informacje nieudostępniane 6735
Petycje 2210
Petycje - informacje 2099
Złożone petycje 5353
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3372
Interpelacje 394

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4136
Strona główna 12603
O Biuletynie 4359
Rejestr zmian 1193539
Redakcja Biuletunu 6137
Instrukcja obsługi 5279
Mapa serwisu 3903
Powiaty i gminy 4893
Strona Główna 9642
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 5166
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1014395
Fundusz sołecki 9072
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 7650
Wybory samorządowe 2018 22666
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3827
Zamówienia poniżej 30 000 € 833834
Zamówienia publiczne 464
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1062
Wybory ławników 510
Wybory do Izb Rolniczych 432
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu