ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 36050
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 18131
Sekretarz Gminy Rybno 9997
Skarbnik Gminy Rybno 8247
Referaty i stanowiska 26007
Regulamin organizacyjny 11716
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 6403
Kadencja 2010-2014 5034
Kadencja 2006-2010 5266
Kadencja 2002-2006 3756
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 4382
Kadencja 2014 - 2018 13779
Kadencja 2010 - 2014 10268
Kadencja 2006 - 2010 7922
Kadencja 2002 - 2006 5563
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 577
Kadencja 2018 - 2023 1553
Kadencja 2014 - 2018 4694
Kadencja 2010 - 2014 3898
Kadencja 2006-2010 4560
Kadencja 2002-2006 3125
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 3498
Kadencja 2014-2018 13546
Kadencja 2010-2014 10979
Kadencja 2006-2010 12930
Jednostki organizacyjne 29508
Gminna Biblioteka Publiczna 8903
Ośrodek Sportu i Rekreacji 6247
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12043
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 9704
Liceum Ogólnokształcące 6084
Gimnazjum 7798
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3240
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 5994
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 6529
Szkoła Podstawowa w Rumianie 8268
Szkoła Podstawowa w Rybnie 11243
Szkoła Podstawowa w Żabinach 6132
Przedszkole w Rybnie 6816
Jednostki pomocnicze 12398
Sołectwo Dębień 7187
Sołectwo Grabacz 5998
Sołectwo Grądy 8360
Sołectwo Gralewo Stacja 9291
Sołectwo Gronowo 7240
Sołectwo Hartowiec 6517
Sołectwo Jeglia 6352
Sołectwo Kopaniarze 6106
Sołectwo Koszelewki 6818
Sołectwo Koszelewy 6456
Sołectwo Naguszewo 6591
Sołectwo Nowa Wieś 5786
Sołectwo Prusy 6411
Sołectwo Rapaty 7250
Sołectwo Rumian 7065
Sołectwo Rybno 6340
Sołectwo Szczupliny 5576
Sołectwo Tuczki 8173
Sołectwo Truszczyny 6089
Sołectwo Żabiny 8122
Przetargi 734893
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 52361
Plan zamówień publicznych 16526
Bezpłatne porady prawne 6825
Ogłoszenia o naborze 143163
Ogłoszenia aktualne 9938
Ogłoszenia w toku 5947
Wyniki naboru 7406
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8273
Procedury załatwiania spraw 120039
Referaty / Stanowiska 76550
Sprawy 99334
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 85278
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 2554
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 15178
Ochrona środowiska 64027
Informacje o środowisku 6949
Ocena jakości wody 29218
Program ochrony środowiska 466
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 8905
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 20491
Akty prawne 1978728
Statut Gminy 14414
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 98
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1966
Uchwały SO RIO w Olsztynie 53880
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 161019
Wykonanie budżetu 59001
Sprawozdania finansowe 25111
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 10483
Sprawozdania finansowe jednostek 951
Informacje o stanie mienia komunalnego 9970
Oświadczenia majątkowe 64185
Oświadczenia składane w roku 2015 9841
Oświadczenia składane w roku 2014 36707
Oświadczenia składane w roku 2012 20319
Oświadczenia składane w roku 2013 20271
Oświadczenia składane w roku 2011 29290
Oświadczenia składane w roku 2010 20717
Oświadczenia składane w roku 2009 42761
Oświadczenia składane w roku 2008 23385
Oświadczenia składane w roku 2007 11162
Formularze oświadczeń majątkowych 3539
Podatki i opłaty 23120
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 2700
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 70574
Kontrole 7277
Strategie, raporty, opracowania 13464
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 52156
Interpelacje i zapytania 1649
Informacje nieudostępniane 7545
Petycje 2587
Petycje - informacje 2772
Złożone petycje 7843
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4202
Interpelacje 1295

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4822
Strona główna 14521
O Biuletynie 4811
Rejestr zmian 1752086
Redakcja Biuletunu 7132
Instrukcja obsługi 6248
Mapa serwisu 4429
Powiaty i gminy 5352
Strona Główna 12876
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 6208
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1339121
Fundusz sołecki 10822
Wybory parlamentarne 2019 2498
Wybory prezydenckie 2020 569
Zamówienia poniżej 30 000 € 1074363
Zamówienia publiczne 672
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1272
Wybory ławników 1862
« powrót do poprzedniej strony