ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 76
Dane adresowe 42303
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 22281
Sekretarz Gminy Rybno 12071
Skarbnik Gminy Rybno 10030
Referaty i stanowiska 32841
Regulamin organizacyjny 15198
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 7840
Kadencja 2010-2014 6217
Kadencja 2006-2010 6337
Kadencja 2002-2006 4857
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 7772
Kadencja 2014 - 2018 15240
Kadencja 2010 - 2014 11657
Kadencja 2006 - 2010 9467
Kadencja 2002 - 2006 7141
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 708
Kadencja 2018 - 2023 2703
Kadencja 2014 - 2018 6056
Kadencja 2010 - 2014 4944
Kadencja 2006-2010 5713
Kadencja 2002-2006 3985
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 6139
Kadencja 2014-2018 18010
Kadencja 2010-2014 14182
Kadencja 2006-2010 16739
Jednostki organizacyjne 33506
Gminna Biblioteka Publiczna 10289
Ośrodek Sportu i Rekreacji 7437
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13802
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 11551
Liceum Ogólnokształcące 7712
Gimnazjum 9607
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4385
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 7520
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 7936
Szkoła Podstawowa w Rumianie 10042
Szkoła Podstawowa w Rybnie 12999
Szkoła Podstawowa w Żabinach 7692
Przedszkole w Rybnie 8172
Jednostki pomocnicze 14961
Sołectwo Dębień 9221
Sołectwo Grabacz 7744
Sołectwo Grądy 11071
Sołectwo Gralewo Stacja 11960
Sołectwo Gronowo 9438
Sołectwo Hartowiec 8511
Sołectwo Jeglia 8350
Sołectwo Kopaniarze 8158
Sołectwo Koszelewki 8989
Sołectwo Koszelewy 8214
Sołectwo Naguszewo 8549
Sołectwo Nowa Wieś 7592
Sołectwo Prusy 8411
Sołectwo Rapaty 9474
Sołectwo Rumian 9229
Sołectwo Rybno 8347
Sołectwo Szczupliny 7176
Sołectwo Tuczki 10865
Sołectwo Truszczyny 7966
Sołectwo Żabiny 10477
Przetargi 996519
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 53272
Plan zamówień publicznych 23456
Bezpłatne porady prawne 9938
Ogłoszenia o naborze 185139
Ogłoszenia aktualne 10215
Ogłoszenia w toku 6210
Wyniki naboru 7686
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 10194
Procedury załatwiania spraw 162342
Referaty / Stanowiska 110487
Sprawy 136442
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 110413
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 5621
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 19892
Ochrona środowiska 82063
Informacje o środowisku 9229
Ocena jakości wody 42374
Program ochrony środowiska 489
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 11772
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 34685
Akty prawne 2957284
Statut Gminy 18884
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 133
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2246
Uchwały SO RIO w Olsztynie 74544
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 221993
Wykonanie budżetu 80164
Sprawozdania finansowe 30207
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 23249
Sprawozdania finansowe jednostek 3824
Informacje o stanie mienia komunalnego 13562
Oświadczenia majątkowe 95880
Oświadczenia składane w roku 2015 12510
Oświadczenia składane w roku 2014 47181
Oświadczenia składane w roku 2012 26271
Oświadczenia składane w roku 2013 26014
Oświadczenia składane w roku 2011 38059
Oświadczenia składane w roku 2010 25916
Oświadczenia składane w roku 2009 54760
Oświadczenia składane w roku 2008 30750
Oświadczenia składane w roku 2007 14380
Formularze oświadczeń majątkowych 4673
Podatki i opłaty 32947
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 3750
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 102762
Kontrole 9972
Strategie, raporty, opracowania 17813
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 71102
Interpelacje i zapytania 3710
Informacje nieudostępniane 9523
Petycje 3953
Petycje - informacje 3705
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 12213
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 502
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6095
Interpelacje 3698
Kontrola zarządcza 338
Dostępność 465

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 5731
Strona główna 17780
O Biuletynie 6244
Rejestr zmian 2548326
Redakcja Biuletunu 9198
Instrukcja obsługi 8456
Mapa serwisu 5251
Powiaty i gminy 6696
Strona Główna 19722
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 8465
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1971877
Fundusz sołecki 14213
Wybory parlamentarne 2019 5204
Wybory prezydenckie 2020 6891
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 1530337
Zamówienia publiczne 1269
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1633
Wybory ławników 4637
Spis rolny 2020 2963
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 874
Deklaracja dostępności 746
« powrót do poprzedniej strony