ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 76
Dane adresowe 40723
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 21210
Sekretarz Gminy Rybno 11584
Skarbnik Gminy Rybno 9586
Referaty i stanowiska 31258
Regulamin organizacyjny 14315
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 7492
Kadencja 2010-2014 5930
Kadencja 2006-2010 6075
Kadencja 2002-2006 4596
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 6950
Kadencja 2014 - 2018 14890
Kadencja 2010 - 2014 11347
Kadencja 2006 - 2010 9108
Kadencja 2002 - 2006 6766
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 690
Kadencja 2018 - 2023 2438
Kadencja 2014 - 2018 5730
Kadencja 2010 - 2014 4690
Kadencja 2006-2010 5425
Kadencja 2002-2006 3780
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 5548
Kadencja 2014-2018 16939
Kadencja 2010-2014 13442
Kadencja 2006-2010 15830
Jednostki organizacyjne 32582
Gminna Biblioteka Publiczna 9944
Ośrodek Sportu i Rekreacji 7136
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13368
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 11143
Liceum Ogólnokształcące 7336
Gimnazjum 9171
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4128
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 7179
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 7627
Szkoła Podstawowa w Rumianie 9643
Szkoła Podstawowa w Rybnie 12608
Szkoła Podstawowa w Żabinach 7306
Przedszkole w Rybnie 7880
Jednostki pomocnicze 14371
Sołectwo Dębień 8740
Sołectwo Grabacz 7348
Sołectwo Grądy 10435
Sołectwo Gralewo Stacja 11337
Sołectwo Gronowo 8912
Sołectwo Hartowiec 8025
Sołectwo Jeglia 7884
Sołectwo Kopaniarze 7673
Sołectwo Koszelewki 8471
Sołectwo Koszelewy 7814
Sołectwo Naguszewo 8095
Sołectwo Nowa Wieś 7175
Sołectwo Prusy 7946
Sołectwo Rapaty 8929
Sołectwo Rumian 8726
Sołectwo Rybno 7860
Sołectwo Szczupliny 6807
Sołectwo Tuczki 10163
Sołectwo Truszczyny 7531
Sołectwo Żabiny 9908
Przetargi 931568
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 53108
Plan zamówień publicznych 21767
Bezpłatne porady prawne 9080
Ogłoszenia o naborze 174886
Ogłoszenia aktualne 10164
Ogłoszenia w toku 6154
Wyniki naboru 7643
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 9775
Procedury załatwiania spraw 151737
Referaty / Stanowiska 102408
Sprawy 127102
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 103940
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 4803
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 18763
Ochrona środowiska 77902
Informacje o środowisku 8705
Ocena jakości wody 39078
Program ochrony środowiska 484
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 11139
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 31016
Akty prawne 2734172
Statut Gminy 17794
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 131
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2155
Uchwały SO RIO w Olsztynie 69240
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 207724
Wykonanie budżetu 74932
Sprawozdania finansowe 29315
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 20150
Sprawozdania finansowe jednostek 3055
Informacje o stanie mienia komunalnego 12806
Oświadczenia majątkowe 88167
Oświadczenia składane w roku 2015 11917
Oświadczenia składane w roku 2014 44851
Oświadczenia składane w roku 2012 24984
Oświadczenia składane w roku 2013 24835
Oświadczenia składane w roku 2011 36119
Oświadczenia składane w roku 2010 24765
Oświadczenia składane w roku 2009 51908
Oświadczenia składane w roku 2008 29126
Oświadczenia składane w roku 2007 13687
Formularze oświadczeń majątkowych 4438
Podatki i opłaty 30170
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 3499
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 94130
Kontrole 9336
Strategie, raporty, opracowania 16784
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 66472
Interpelacje i zapytania 3198
Informacje nieudostępniane 9078
Petycje 3577
Petycje - informacje 3504
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 10900
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 76
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5654
Interpelacje 3157

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 5570
Strona główna 16978
O Biuletynie 5924
Rejestr zmian 2352013
Redakcja Biuletunu 8703
Instrukcja obsługi 7968
Mapa serwisu 5075
Powiaty i gminy 6385
Strona Główna 17499
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 7956
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1822908
Fundusz sołecki 13418
Wybory parlamentarne 2019 4628
Wybory prezydenckie 2020 5733
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 1419395
Zamówienia publiczne 1128
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1548
Wybory ławników 4012
Spis rolny 2020 2276
Deklaracja dostępności 69
« powrót do poprzedniej strony