ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 34096
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 16701
Sekretarz Gminy Rybno 9229
Skarbnik Gminy Rybno 7558
Referaty i stanowiska 23517
Regulamin organizacyjny 10541
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 5899
Kadencja 2010-2014 4662
Kadencja 2006-2010 4867
Kadencja 2002-2006 3399
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 3448
Kadencja 2014 - 2018 13211
Kadencja 2010 - 2014 9835
Kadencja 2006 - 2010 7375
Kadencja 2002 - 2006 5067
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 542
Kadencja 2018 - 2023 1155
Kadencja 2014 - 2018 4249
Kadencja 2010 - 2014 3571
Kadencja 2006-2010 4153
Kadencja 2002-2006 2836
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 2629
Kadencja 2014-2018 12055
Kadencja 2010-2014 10009
Kadencja 2006-2010 11798
Jednostki organizacyjne 28326
Gminna Biblioteka Publiczna 8379
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5825
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11448
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 9130
Liceum Ogólnokształcące 5556
Gimnazjum 7186
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2818
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 5441
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 6027
Szkoła Podstawowa w Rumianie 7624
Szkoła Podstawowa w Rybnie 10603
Szkoła Podstawowa w Żabinach 5647
Przedszkole w Rybnie 6325
Jednostki pomocnicze 11780
Sołectwo Dębień 6472
Sołectwo Grabacz 5366
Sołectwo Grądy 7458
Sołectwo Gralewo Stacja 8304
Sołectwo Gronowo 6453
Sołectwo Hartowiec 5872
Sołectwo Jeglia 5648
Sołectwo Kopaniarze 5393
Sołectwo Koszelewki 6154
Sołectwo Koszelewy 5820
Sołectwo Naguszewo 5973
Sołectwo Nowa Wieś 5156
Sołectwo Prusy 5702
Sołectwo Rapaty 6464
Sołectwo Rumian 6286
Sołectwo Rybno 5651
Sołectwo Szczupliny 4980
Sołectwo Tuczki 7280
Sołectwo Truszczyny 5451
Sołectwo Żabiny 7323
Przetargi 665122
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 51983
Plan zamówień publicznych 14496
Bezpłatne porady prawne 6041
Ogłoszenia o naborze 130962
Ogłoszenia aktualne 9805
Ogłoszenia w toku 5852
Wyniki naboru 7284
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 7688
Procedury załatwiania spraw 109969
Referaty / Stanowiska 68870
Sprawy 90472
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 78024
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 1909
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 13800
Ochrona środowiska 58766
Informacje o środowisku 6211
Ocena jakości wody 25107
Program ochrony środowiska 445
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 8026
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 16361
Akty prawne 1740142
Statut Gminy 12916
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 70
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1920
Uchwały SO RIO w Olsztynie 48556
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 142451
Wykonanie budżetu 52608
Sprawozdania finansowe 22765
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 7102
Sprawozdania finansowe jednostek 586
Informacje o stanie mienia komunalnego 8890
Oświadczenia majątkowe 56098
Oświadczenia składane w roku 2015 8990
Oświadczenia składane w roku 2014 33630
Oświadczenia składane w roku 2012 18517
Oświadczenia składane w roku 2013 18550
Oświadczenia składane w roku 2011 26742
Oświadczenia składane w roku 2010 19145
Oświadczenia składane w roku 2009 38852
Oświadczenia składane w roku 2008 21033
Oświadczenia składane w roku 2007 10137
Formularze oświadczeń majątkowych 3203
Podatki i opłaty 20283
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 2371
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 62833
Kontrole 6450
Strategie, raporty, opracowania 12318
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 46796
Interpelacje i zapytania 1153
Informacje nieudostępniane 7126
Petycje 2367
Petycje - informacje 2434
Złożone petycje 6693
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3787
Interpelacje 751

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4359
Strona główna 13568
O Biuletynie 4560
Rejestr zmian 1498568
Redakcja Biuletunu 6639
Instrukcja obsługi 5734
Mapa serwisu 4094
Powiaty i gminy 5107
Strona Główna 11327
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 5654
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1187097
Fundusz sołecki 9944
Wybory parlamentarne 2019 1766
Zamówienia poniżej 30 000 € 965259
Zamówienia publiczne 565
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1175
Wybory ławników 1222
« powrót do poprzedniej strony