ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 30075
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 13552
Sekretarz Gminy Rybno 7466
Skarbnik Gminy Rybno 6173
Referaty i stanowiska 17695
Regulamin organizacyjny 7332
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 4837
Kadencja 2010-2014 3816
Kadencja 2006-2010 4111
Kadencja 2002-2006 2668
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 1395
Kadencja 2014 - 2018 11952
Kadencja 2010 - 2014 8752
Kadencja 2006 - 2010 6163
Kadencja 2002 - 2006 3833
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 452
Kadencja 2018 - 2023 322
Kadencja 2014 - 2018 3182
Kadencja 2010 - 2014 2783
Kadencja 2006-2010 3228
Kadencja 2002-2006 2239
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 805
Kadencja 2014-2018 8089
Kadencja 2010-2014 7643
Kadencja 2006-2010 8831
Jednostki organizacyjne 25351
Gminna Biblioteka Publiczna 7139
Ośrodek Sportu i Rekreacji 4814
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9994
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 7630
Liceum Ogólnokształcące 4197
Gimnazjum 5624
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1951
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 4169
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 4864
Szkoła Podstawowa w Rumianie 6303
Szkoła Podstawowa w Rybnie 8806
Szkoła Podstawowa w Żabinach 4548
Przedszkole w Rybnie 5187
Jednostki pomocnicze 10505
Sołectwo Dębień 4820
Sołectwo Grabacz 3966
Sołectwo Grądy 5340
Sołectwo Gralewo Stacja 5986
Sołectwo Gronowo 4658
Sołectwo Hartowiec 4271
Sołectwo Jeglia 4037
Sołectwo Kopaniarze 3696
Sołectwo Koszelewki 4425
Sołectwo Koszelewy 4416
Sołectwo Naguszewo 4405
Sołectwo Nowa Wieś 3760
Sołectwo Prusy 4153
Sołectwo Rapaty 4699
Sołectwo Rumian 4666
Sołectwo Rybno 4194
Sołectwo Szczupliny 3671
Sołectwo Tuczki 5166
Sołectwo Truszczyny 3902
Sołectwo Żabiny 5418
Przetargi 497562
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 50907
Plan zamówień publicznych 10372
Bezpłatne porady prawne 4542
Ogłoszenia o naborze 102846
Ogłoszenia aktualne 8504
Ogłoszenia w toku 5095
Wyniki naboru 6411
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 5782
Procedury załatwiania spraw 83403
Referaty / Stanowiska 46442
Sprawy 64829
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 56920
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 451
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 10379
Ochrona środowiska 45092
Informacje o środowisku 4696
Ocena jakości wody 14080
Program ochrony środowiska 395
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 6027
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 9776
Akty prawne 1084688
Statut Gminy 8975
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 48
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1657
Uchwały SO RIO w Olsztynie 35312
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 90809
Wykonanie budżetu 35158
Sprawozdania finansowe 16057
Informacje o stanie mienia komunalnego 6396
Oświadczenia majątkowe 34921
Oświadczenia składane w roku 2015 6868
Oświadczenia składane w roku 2014 25413
Oświadczenia składane w roku 2012 13834
Oświadczenia składane w roku 2013 14027
Oświadczenia składane w roku 2011 20329
Oświadczenia składane w roku 2010 15197
Oświadczenia składane w roku 2009 28219
Oświadczenia składane w roku 2008 14543
Oświadczenia składane w roku 2007 7586
Formularze oświadczeń majątkowych 2406
Podatki i opłaty 15079
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1701
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 45014
Kontrole 5037
Strategie, raporty, opracowania 9868
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 33090
Interpelacje i zapytania 265
Informacje nieudostępniane 6283
Petycje 2022
Petycje - informacje 1773
Złożone petycje 3901
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2929
Interpelacje 42

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 3932
Strona główna 11543
O Biuletynie 4129
Rejestr zmian 878348
Redakcja Biuletunu 5596
Instrukcja obsługi 4760
Mapa serwisu 3695
Powiaty i gminy 4665
Strona Główna 7887
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 4642
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 826338
Fundusz sołecki 8100
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 6446
Wybory samorządowe 2018 17569
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1081
Zamówienia poniżej 30 000 € 687965
Zamówienia publiczne 355
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 965
Cyfrowy Urząd 3
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu