ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 38129
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 19549
Sekretarz Gminy Rybno 10722
Skarbnik Gminy Rybno 8862
Referaty i stanowiska 28293
Regulamin organizacyjny 12799
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 6909
Kadencja 2010-2014 5431
Kadencja 2006-2010 5656
Kadencja 2002-2006 4146
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 5509
Kadencja 2014 - 2018 14275
Kadencja 2010 - 2014 10755
Kadencja 2006 - 2010 8450
Kadencja 2002 - 2006 6079
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 637
Kadencja 2018 - 2023 1968
Kadencja 2014 - 2018 5177
Kadencja 2010 - 2014 4270
Kadencja 2006-2010 4964
Kadencja 2002-2006 3431
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 4458
Kadencja 2014-2018 15163
Kadencja 2010-2014 12124
Kadencja 2006-2010 14289
Jednostki organizacyjne 30846
Gminna Biblioteka Publiczna 9387
Ośrodek Sportu i Rekreacji 6652
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12642
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 10340
Liceum Ogólnokształcące 6632
Gimnazjum 8415
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3656
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 6515
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 7023
Szkoła Podstawowa w Rumianie 8860
Szkoła Podstawowa w Rybnie 11838
Szkoła Podstawowa w Żabinach 6645
Przedszkole w Rybnie 7305
Jednostki pomocnicze 13298
Sołectwo Dębień 7895
Sołectwo Grabacz 6571
Sołectwo Grądy 9230
Sołectwo Gralewo Stacja 10147
Sołectwo Gronowo 7927
Sołectwo Hartowiec 7167
Sołectwo Jeglia 6984
Sołectwo Kopaniarze 6769
Sołectwo Koszelewki 7531
Sołectwo Koszelewy 7049
Sołectwo Naguszewo 7224
Sołectwo Nowa Wieś 6376
Sołectwo Prusy 7037
Sołectwo Rapaty 7969
Sołectwo Rumian 7829
Sołectwo Rybno 6991
Sołectwo Szczupliny 6108
Sołectwo Tuczki 9013
Sołectwo Truszczyny 6729
Sołectwo Żabiny 8879
Przetargi 817173
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 52731
Plan zamówień publicznych 19021
Bezpłatne porady prawne 7771
Ogłoszenia o naborze 157520
Ogłoszenia aktualne 10068
Ogłoszenia w toku 6057
Wyniki naboru 7535
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 8969
Procedury załatwiania spraw 134516
Referaty / Stanowiska 88781
Sprawy 111734
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 92646
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 3442
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 16762
Ochrona środowiska 70150
Informacje o środowisku 7735
Ocena jakości wody 33721
Program ochrony środowiska 477
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 9936
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 25015
Akty prawne 2308194
Statut Gminy 15896
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 117
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2042
Uchwały SO RIO w Olsztynie 60255
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 180201
Wykonanie budżetu 65899
Sprawozdania finansowe 27257
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 14877
Sprawozdania finansowe jednostek 1834
Informacje o stanie mienia komunalnego 11282
Oświadczenia majątkowe 74519
Oświadczenia składane w roku 2015 10782
Oświadczenia składane w roku 2014 40358
Oświadczenia składane w roku 2012 22368
Oświadczenia składane w roku 2013 22277
Oświadczenia składane w roku 2011 32360
Oświadczenia składane w roku 2010 22472
Oświadczenia składane w roku 2009 46809
Oświadczenia składane w roku 2008 25943
Oświadczenia składane w roku 2007 12267
Formularze oświadczeń majątkowych 3973
Podatki i opłaty 26193
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 3082
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 80671
Kontrole 8218
Strategie, raporty, opracowania 15068
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 58172
Interpelacje i zapytania 2334
Informacje nieudostępniane 8239
Petycje 3061
Petycje - informacje 3113
Złożone petycje 9157
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4850
Interpelacje 2199

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 5257
Strona główna 15594
O Biuletynie 5331
Rejestr zmian 2007484
Redakcja Biuletunu 7851
Instrukcja obsługi 6999
Mapa serwisu 4751
Powiaty i gminy 5822
Strona Główna 14507
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 6987
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1555358
Fundusz sołecki 12005
Wybory parlamentarne 2019 3556
Wybory prezydenckie 2020 3663
Zamówienia poniżej 30 000 € 1225932
Zamówienia publiczne 843
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1398
Wybory ławników 2891
Spis rolny 2020 799
« powrót do poprzedniej strony