ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 34754
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 17193
Sekretarz Gminy Rybno 9537
Skarbnik Gminy Rybno 7844
Referaty i stanowiska 24480
Regulamin organizacyjny 10986
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 6079
Kadencja 2010-2014 4799
Kadencja 2006-2010 5033
Kadencja 2002-2006 3541
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 3802
Kadencja 2014 - 2018 13469
Kadencja 2010 - 2014 10017
Kadencja 2006 - 2010 7595
Kadencja 2002 - 2006 5274
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 561
Kadencja 2018 - 2023 1347
Kadencja 2014 - 2018 4433
Kadencja 2010 - 2014 3715
Kadencja 2006-2010 4329
Kadencja 2002-2006 2960
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 3006
Kadencja 2014-2018 12677
Kadencja 2010-2014 10408
Kadencja 2006-2010 12294
Jednostki organizacyjne 28776
Gminna Biblioteka Publiczna 8598
Ośrodek Sportu i Rekreacji 6012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11712
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 9347
Liceum Ogólnokształcące 5792
Gimnazjum 7449
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3002
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 5680
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 6225
Szkoła Podstawowa w Rumianie 7902
Szkoła Podstawowa w Rybnie 10877
Szkoła Podstawowa w Żabinach 5838
Przedszkole w Rybnie 6548
Jednostki pomocnicze 12003
Sołectwo Dębień 6728
Sołectwo Grabacz 5614
Sołectwo Grądy 7789
Sołectwo Gralewo Stacja 8730
Sołectwo Gronowo 6783
Sołectwo Hartowiec 6129
Sołectwo Jeglia 5917
Sołectwo Kopaniarze 5660
Sołectwo Koszelewki 6399
Sołectwo Koszelewy 6069
Sołectwo Naguszewo 6215
Sołectwo Nowa Wieś 5422
Sołectwo Prusy 5992
Sołectwo Rapaty 6777
Sołectwo Rumian 6588
Sołectwo Rybno 5894
Sołectwo Szczupliny 5216
Sołectwo Tuczki 7601
Sołectwo Truszczyny 5691
Sołectwo Żabiny 7641
Przetargi 689999
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 52107
Plan zamówień publicznych 15257
Bezpłatne porady prawne 6363
Ogłoszenia o naborze 136270
Ogłoszenia aktualne 9873
Ogłoszenia w toku 5892
Wyniki naboru 7349
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 7888
Procedury załatwiania spraw 113997
Referaty / Stanowiska 71716
Sprawy 93975
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 80461
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 2156
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 14337
Ochrona środowiska 60892
Informacje o środowisku 6499
Ocena jakości wody 26510
Program ochrony środowiska 460
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 8392
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 18028
Akty prawne 1830172
Statut Gminy 13478
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 95
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1945
Uchwały SO RIO w Olsztynie 50673
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 149422
Wykonanie budżetu 55076
Sprawozdania finansowe 23530
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 8396
Sprawozdania finansowe jednostek 729
Informacje o stanie mienia komunalnego 9291
Oświadczenia majątkowe 59054
Oświadczenia składane w roku 2015 9352
Oświadczenia składane w roku 2014 34823
Oświadczenia składane w roku 2012 19163
Oświadczenia składane w roku 2013 19212
Oświadczenia składane w roku 2011 27723
Oświadczenia składane w roku 2010 19774
Oświadczenia składane w roku 2009 40447
Oświadczenia składane w roku 2008 21976
Oświadczenia składane w roku 2007 10551
Formularze oświadczeń majątkowych 3335
Podatki i opłaty 21248
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 2500
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 65970
Kontrole 6786
Strategie, raporty, opracowania 12755
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 48978
Interpelacje i zapytania 1350
Informacje nieudostępniane 7290
Petycje 2440
Petycje - informacje 2573
Złożone petycje 7133
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3943
Interpelacje 943

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4465
Strona główna 13926
O Biuletynie 4652
Rejestr zmian 1589949
Redakcja Biuletunu 6820
Instrukcja obsługi 5944
Mapa serwisu 4194
Powiaty i gminy 5192
Strona Główna 11878
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 5857
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1244825
Fundusz sołecki 10276
Wybory parlamentarne 2019 2016
Zamówienia poniżej 30 000 € 1005139
Zamówienia publiczne 610
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1212
Wybory ławników 1448
« powrót do poprzedniej strony