ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 31063
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 14290
Sekretarz Gminy Rybno 7877
Skarbnik Gminy Rybno 6498
Referaty i stanowiska 19168
Regulamin organizacyjny 8142
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 5093
Kadencja 2010-2014 4029
Kadencja 2006-2010 4289
Kadencja 2002-2006 2848
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 1907
Kadencja 2014 - 2018 12267
Kadencja 2010 - 2014 9035
Kadencja 2006 - 2010 6444
Kadencja 2002 - 2006 4120
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 475
Kadencja 2018 - 2023 521
Kadencja 2014 - 2018 3440
Kadencja 2010 - 2014 2959
Kadencja 2006-2010 3439
Kadencja 2002-2006 2382
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 1245
Kadencja 2014-2018 9036
Kadencja 2010-2014 8210
Kadencja 2006-2010 9528
Jednostki organizacyjne 26075
Gminna Biblioteka Publiczna 7449
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5080
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10391
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 8011
Liceum Ogólnokształcące 4552
Gimnazjum 6007
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2154
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 4478
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 5152
Szkoła Podstawowa w Rumianie 6634
Szkoła Podstawowa w Rybnie 9302
Szkoła Podstawowa w Żabinach 4791
Przedszkole w Rybnie 5462
Jednostki pomocnicze 10851
Sołectwo Dębień 5225
Sołectwo Grabacz 4308
Sołectwo Grądy 5869
Sołectwo Gralewo Stacja 6570
Sołectwo Gronowo 5128
Sołectwo Hartowiec 4653
Sołectwo Jeglia 4443
Sołectwo Kopaniarze 4139
Sołectwo Koszelewki 4858
Sołectwo Koszelewy 4776
Sołectwo Naguszewo 4810
Sołectwo Nowa Wieś 4095
Sołectwo Prusy 4567
Sołectwo Rapaty 5143
Sołectwo Rumian 5086
Sołectwo Rybno 4546
Sołectwo Szczupliny 4001
Sołectwo Tuczki 5726
Sołectwo Truszczyny 4308
Sołectwo Żabiny 5915
Przetargi 536517
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 51187
Plan zamówień publicznych 11345
Bezpłatne porady prawne 4989
Ogłoszenia o naborze 109784
Ogłoszenia aktualne 8765
Ogłoszenia w toku 5258
Wyniki naboru 6636
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 6246
Procedury załatwiania spraw 90388
Referaty / Stanowiska 52198
Sprawy 71584
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 61486
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 728
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 11248
Ochrona środowiska 48446
Informacje o środowisku 5037
Ocena jakości wody 16220
Program ochrony środowiska 404
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 6486
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 11415
Akty prawne 1248344
Statut Gminy 9915
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 52
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1729
Uchwały SO RIO w Olsztynie 38630
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 101925
Wykonanie budżetu 39315
Sprawozdania finansowe 17790
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 683
Sprawozdania finansowe jednostek 103
Informacje o stanie mienia komunalnego 7046
Oświadczenia majątkowe 39836
Oświadczenia składane w roku 2015 7390
Oświadczenia składane w roku 2014 27486
Oświadczenia składane w roku 2012 14929
Oświadczenia składane w roku 2013 15063
Oświadczenia składane w roku 2011 21815
Oświadczenia składane w roku 2010 16126
Oświadczenia składane w roku 2009 30584
Oświadczenia składane w roku 2008 15994
Oświadczenia składane w roku 2007 8179
Formularze oświadczeń majątkowych 2593
Podatki i opłaty 16417
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1866
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 49531
Kontrole 5387
Strategie, raporty, opracowania 10625
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 36410
Interpelacje i zapytania 487
Informacje nieudostępniane 6528
Petycje 2109
Petycje - informacje 1933
Złożone petycje 4563
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3158
Interpelacje 196

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4029
Strona główna 12064
O Biuletynie 4240
Rejestr zmian 1050340
Redakcja Biuletunu 5874
Instrukcja obsługi 5027
Mapa serwisu 3798
Powiaty i gminy 4781
Strona Główna 8764
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 4902
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 913664
Fundusz sołecki 8567
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 7042
Wybory samorządowe 2018 20016
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2640
Zamówienia poniżej 30 000 € 756646
Zamówienia publiczne 401
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1005
Wybory ławników 135
Wybory do Izb Rolniczych 73
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu