ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 27257
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 11471
Sekretarz Gminy Rybno 6357
Skarbnik Gminy Rybno 5285
Referaty i stanowiska 14449
Regulamin organizacyjny 5755
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 4024
Kadencja 2010-2014 3250
Kadencja 2006-2010 3685
Kadencja 2002-2006 2185
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 10677
Kadencja 2010 - 2014 8120
Kadencja 2006 - 2010 5504
Kadencja 2002 - 2006 3180
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 416
Kadencja 2014 - 2018 2541
Kadencja 2010 - 2014 2295
Kadencja 2006-2010 2739
Kadencja 2002-2006 1855
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 5983
Kadencja 2010-2014 6089
Kadencja 2006-2010 7139
Jednostki organizacyjne 23302
Gminna Biblioteka Publiczna 6520
Ośrodek Sportu i Rekreacji 4141
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9196
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 6786
Liceum Ogólnokształcące 3365
Gimnazjum 4704
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1490
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 3538
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 4127
Szkoła Podstawowa w Rumianie 5489
Szkoła Podstawowa w Rybnie 7771
Szkoła Podstawowa w Żabinach 3905
Przedszkole w Rybnie 4484
Jednostki pomocnicze 9303
Sołectwo Dębień 4004
Sołectwo Grabacz 3216
Sołectwo Grądy 4267
Sołectwo Gralewo Stacja 4772
Sołectwo Gronowo 3762
Sołectwo Hartowiec 3413
Sołectwo Jeglia 3281
Sołectwo Kopaniarze 2958
Sołectwo Koszelewki 3580
Sołectwo Koszelewy 3622
Sołectwo Naguszewo 3599
Sołectwo Nowa Wieś 3034
Sołectwo Prusy 3402
Sołectwo Rapaty 3738
Sołectwo Rumian 3777
Sołectwo Rybno 3392
Sołectwo Szczupliny 2962
Sołectwo Tuczki 4117
Sołectwo Truszczyny 3055
Sołectwo Żabiny 4261
Przetargi 401270
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 50383
Plan zamówień publicznych 7577
Bezpłatne porady prawne 3575
Ogłoszenia o naborze 84965
Ogłoszenia aktualne 7639
Ogłoszenia w toku 4691
Wyniki naboru 5900
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 4707
Procedury załatwiania spraw 64407
Referaty / Stanowiska 30274
Sprawy 45949
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 47066
Nagrania z sesji 0
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 8434
Ochrona środowiska 37721
Informacje o środowisku 3728
Ocena jakości wody 9455
Program ochrony środowiska 354
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 4731
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 6031
Akty prawne 685593
Statut Gminy 6945
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 38
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1320
Uchwały SO RIO w Olsztynie 28302
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 67924
Wykonanie budżetu 26353
Sprawozdania finansowe 11681
Informacje o stanie mienia komunalnego 4683
Oświadczenia majątkowe 25684
Oświadczenia składane w roku 2015 5602
Oświadczenia składane w roku 2014 20451
Oświadczenia składane w roku 2012 11246
Oświadczenia składane w roku 2013 11389
Oświadczenia składane w roku 2011 16656
Oświadczenia składane w roku 2010 12708
Oświadczenia składane w roku 2009 22637
Oświadczenia składane w roku 2008 11158
Oświadczenia składane w roku 2007 6119
Formularze oświadczeń majątkowych 1905
Podatki i opłaty 11474
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1230
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 34322
Kontrole 3875
Strategie, raporty, opracowania 8609
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25626
Informacje nieudostępniane 5535
Petycje 1651
Petycje - informacje 1385
Złożone petycje 2676
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2191

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 3577
Strona główna 10261
O Biuletynie 3576
Rejestr zmian 631229
Redakcja Biuletunu 4762
Instrukcja obsługi 3942
Mapa serwisu 3246
Powiaty i gminy 4110
Strona Główna 6148
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 3769
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 611228
Fundusz sołecki 6552
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 4625
Wybory samorządowe 2018 7713
Zamówienia poniżej 30 000 € 525157
Zamówienia publiczne 164
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 804
Cyfrowy Urząd 3
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu