ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 33186
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 16017
Sekretarz Gminy Rybno 8861
Skarbnik Gminy Rybno 7255
Referaty i stanowiska 22259
Regulamin organizacyjny 9834
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 5641
Kadencja 2010-2014 4480
Kadencja 2006-2010 4690
Kadencja 2002-2006 3240
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 2972
Kadencja 2014 - 2018 12938
Kadencja 2010 - 2014 9600
Kadencja 2006 - 2010 7132
Kadencja 2002 - 2006 4790
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 519
Kadencja 2018 - 2023 975
Kadencja 2014 - 2018 4024
Kadencja 2010 - 2014 3388
Kadencja 2006-2010 3942
Kadencja 2002-2006 2703
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 2216
Kadencja 2014-2018 11182
Kadencja 2010-2014 9434
Kadencja 2006-2010 11176
Jednostki organizacyjne 27690
Gminna Biblioteka Publiczna 8097
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5612
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11150
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 8785
Liceum Ogólnokształcące 5270
Gimnazjum 6854
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2640
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 5148
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 5793
Szkoła Podstawowa w Rumianie 7352
Szkoła Podstawowa w Rybnie 10209
Szkoła Podstawowa w Żabinach 5400
Przedszkole w Rybnie 6050
Jednostki pomocnicze 11512
Sołectwo Dębień 6133
Sołectwo Grabacz 5069
Sołectwo Grądy 7028
Sołectwo Gralewo Stacja 7840
Sołectwo Gronowo 6077
Sołectwo Hartowiec 5526
Sołectwo Jeglia 5314
Sołectwo Kopaniarze 5045
Sołectwo Koszelewki 5800
Sołectwo Koszelewy 5522
Sołectwo Naguszewo 5658
Sołectwo Nowa Wieś 4878
Sołectwo Prusy 5374
Sołectwo Rapaty 6093
Sołectwo Rumian 5929
Sołectwo Rybno 5329
Sołectwo Szczupliny 4696
Sołectwo Tuczki 6863
Sołectwo Truszczyny 5123
Sołectwo Żabiny 6950
Przetargi 628425
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 51725
Plan zamówień publicznych 13648
Bezpłatne porady prawne 5715
Ogłoszenia o naborze 123662
Ogłoszenia aktualne 9430
Ogłoszenia w toku 5614
Wyniki naboru 7066
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 7258
Procedury załatwiania spraw 104311
Referaty / Stanowiska 64190
Sprawy 85094
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 73462
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 1533
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 13134
Ochrona środowiska 55748
Informacje o środowisku 5894
Ocena jakości wody 22856
Program ochrony środowiska 437
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 7596
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 14802
Akty prawne 1613729
Statut Gminy 12115
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 59
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1886
Uchwały SO RIO w Olsztynie 45660
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 130964
Wykonanie budżetu 48841
Sprawozdania finansowe 21244
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 5082
Sprawozdania finansowe jednostek 431
Informacje o stanie mienia komunalnego 8373
Oświadczenia majątkowe 51355
Oświadczenia składane w roku 2015 8515
Oświadczenia składane w roku 2014 31791
Oświadczenia składane w roku 2012 17466
Oświadczenia składane w roku 2013 17517
Oświadczenia składane w roku 2011 25260
Oświadczenia składane w roku 2010 18275
Oświadczenia składane w roku 2009 36367
Oświadczenia składane w roku 2008 19550
Oświadczenia składane w roku 2007 9560
Formularze oświadczeń majątkowych 3017
Podatki i opłaty 19094
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 2224
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 58877
Kontrole 6131
Strategie, raporty, opracowania 11811
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 43829
Interpelacje i zapytania 948
Informacje nieudostępniane 6937
Petycje 2290
Petycje - informacje 2279
Złożone petycje 6093
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3591
Interpelacje 606

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4246
Strona główna 13143
O Biuletynie 4467
Rejestr zmian 1363817
Redakcja Biuletunu 6385
Instrukcja obsługi 5521
Mapa serwisu 4001
Powiaty i gminy 5011
Strona Główna 10564
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 5431
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1109732
Fundusz sołecki 9569
Wybory parlamentarne 2019 1359
Zamówienia poniżej 30 000 € 906545
Zamówienia publiczne 526
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1123
Wybory ławników 904
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu