ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 24082
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 9706
Sekretarz Gminy Rybno 5362
Skarbnik Gminy Rybno 4410
Referaty i stanowiska 11737
Regulamin organizacyjny 4372
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 3153
Kadencja 2010-2014 2718
Kadencja 2006-2010 3176
Kadencja 2002-2006 1703
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 8298
Kadencja 2010 - 2014 7466
Kadencja 2006 - 2010 4782
Kadencja 2002 - 2006 2477
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 325
Kadencja 2014 - 2018 1851
Kadencja 2010 - 2014 1789
Kadencja 2006-2010 2127
Kadencja 2002-2006 1448
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 3991
Kadencja 2010-2014 4725
Kadencja 2006-2010 5654
Jednostki organizacyjne 20705
Gminna Biblioteka Publiczna 5800
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3358
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8096
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 5718
Liceum Ogólnokształcące 2515
Gimnazjum 3790
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 977
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 2752
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 3238
Szkoła Podstawowa w Rumianie 4514
Szkoła Podstawowa w Rybnie 6488
Szkoła Podstawowa w Żabinach 3162
Przedszkole w Rybnie 3728
Jednostki pomocnicze 7754
Sołectwo Dębień 2936
Sołectwo Grabacz 2397
Sołectwo Grądy 3179
Sołectwo Gralewo Stacja 3427
Sołectwo Gronowo 2793
Sołectwo Hartowiec 2444
Sołectwo Jeglia 2434
Sołectwo Kopaniarze 2187
Sołectwo Koszelewki 2687
Sołectwo Koszelewy 2753
Sołectwo Naguszewo 2643
Sołectwo Nowa Wieś 2279
Sołectwo Prusy 2581
Sołectwo Rapaty 2814
Sołectwo Rumian 2827
Sołectwo Rybno 2543
Sołectwo Szczupliny 2216
Sołectwo Tuczki 3021
Sołectwo Truszczyny 2285
Sołectwo Żabiny 3099
Przetargi 318392
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 49754
Plan zamówień publicznych 4440
Bezpłatne porady prawne 2224
Ogłoszenia o naborze 69140
Ogłoszenia aktualne 6760
Ogłoszenia w toku 4206
Wyniki naboru 5345
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 3699
Procedury załatwiania spraw 49505
Referaty / Stanowiska 18868
Sprawy 30153
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 38554
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 6326
Ochrona środowiska 29777
Informacje o środowisku 2805
Ocena jakości wody 6280
Program ochrony środowiska 308
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 3665
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo 4109
Akty prawne 416020
Statut Gminy 4923
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 25
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1116
Uchwały SO RIO w Olsztynie 20978
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 48898
Wykonanie budżetu 19516
Sprawozdania finansowe 8268
Informacje o stanie mienia komunalnego 3093
Oświadczenia majątkowe 17183
Oświadczenia składane w roku 2015 4299
Oświadczenia składane w roku 2014 16157
Oświadczenia składane w roku 2012 8845
Oświadczenia składane w roku 2013 9261
Oświadczenia składane w roku 2011 13410
Oświadczenia składane w roku 2010 10359
Oświadczenia składane w roku 2009 17444
Oświadczenia składane w roku 2008 8107
Oświadczenia składane w roku 2007 4636
Formularze oświadczeń majątkowych 1406
Podatki i opłaty 7784
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 830
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 25159
Kontrole 2453
Strategie, raporty, opracowania 7135
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 18800
Informacje nieudostępniane 4374
Petycje 898
Petycje - informacje 909
Złożone petycje 1568
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1137

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 2955
Strona główna 8551
O Biuletynie 2745
Rejestr zmian 428920
Redakcja Biuletunu 3570
Instrukcja obsługi 2815
Mapa serwisu 2606
Powiaty i gminy 3319
Strona Główna 4233
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 2681
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 432505
Fundusz sołecki 4538
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 2724
Wybory samorządowe 2018 83
Zamówienia poniżej 30 000 € 388099
Zamówienia publiczne 67
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 608
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno