ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 28776
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 12618
Sekretarz Gminy Rybno 6903
Skarbnik Gminy Rybno 5770
Referaty i stanowiska 16049
Regulamin organizacyjny 6554
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 4477
Kadencja 2010-2014 3539
Kadencja 2006-2010 3918
Kadencja 2002-2006 2458
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 578
Kadencja 2014 - 2018 11568
Kadencja 2010 - 2014 8442
Kadencja 2006 - 2010 5848
Kadencja 2002 - 2006 3526
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 435
Kadencja 2018 - 2023 135
Kadencja 2014 - 2018 2907
Kadencja 2010 - 2014 2579
Kadencja 2006-2010 2996
Kadencja 2002-2006 2061
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 302
Kadencja 2014-2018 7070
Kadencja 2010-2014 6907
Kadencja 2006-2010 8024
Jednostki organizacyjne 24360
Gminna Biblioteka Publiczna 6841
Ośrodek Sportu i Rekreacji 4489
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9595
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 7221
Liceum Ogólnokształcące 3793
Gimnazjum 5225
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1739
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 3857
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 4523
Szkoła Podstawowa w Rumianie 5939
Szkoła Podstawowa w Rybnie 8324
Szkoła Podstawowa w Żabinach 4221
Przedszkole w Rybnie 4871
Jednostki pomocnicze 9927
Sołectwo Dębień 4426
Sołectwo Grabacz 3599
Sołectwo Grądy 4816
Sołectwo Gralewo Stacja 5395
Sołectwo Gronowo 4210
Sołectwo Hartowiec 3853
Sołectwo Jeglia 3678
Sołectwo Kopaniarze 3331
Sołectwo Koszelewki 4012
Sołectwo Koszelewy 4016
Sołectwo Naguszewo 3997
Sołectwo Nowa Wieś 3425
Sołectwo Prusy 3776
Sołectwo Rapaty 4269
Sołectwo Rumian 4212
Sołectwo Rybno 3806
Sołectwo Szczupliny 3299
Sołectwo Tuczki 4628
Sołectwo Truszczyny 3515
Sołectwo Żabiny 4839
Przetargi 450097
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 50660
Plan zamówień publicznych 8945
Bezpłatne porady prawne 4076
Ogłoszenia o naborze 93819
Ogłoszenia aktualne 8038
Ogłoszenia w toku 4874
Wyniki naboru 6146
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 5249
Procedury załatwiania spraw 73666
Referaty / Stanowiska 38019
Sprawy 55443
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 52218
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 166
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 9439
Ochrona środowiska 41598
Informacje o środowisku 4216
Ocena jakości wody 11511
Program ochrony środowiska 372
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 5387
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 7880
Akty prawne 884370
Statut Gminy 8020
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 43
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1489
Uchwały SO RIO w Olsztynie 32027
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 79291
Wykonanie budżetu 30709
Sprawozdania finansowe 13919
Informacje o stanie mienia komunalnego 5583
Oświadczenia majątkowe 30265
Oświadczenia składane w roku 2015 6263
Oświadczenia składane w roku 2014 23073
Oświadczenia składane w roku 2012 12530
Oświadczenia składane w roku 2013 12718
Oświadczenia składane w roku 2011 18510
Oświadczenia składane w roku 2010 14039
Oświadczenia składane w roku 2009 25507
Oświadczenia składane w roku 2008 12866
Oświadczenia składane w roku 2007 6879
Formularze oświadczeń majątkowych 2156
Podatki i opłaty 13439
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1482
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 39686
Kontrole 4505
Strategie, raporty, opracowania 9258
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 29484
Informacje nieudostępniane 5944
Petycje 1899
Petycje - informacje 1617
Złożone petycje 3361
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2602

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 3759
Strona główna 10978
O Biuletynie 3860
Rejestr zmian 744445
Redakcja Biuletunu 5205
Instrukcja obsługi 4398
Mapa serwisu 3486
Powiaty i gminy 4414
Strona Główna 7121
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 4239
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 718095
Fundusz sołecki 7314
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 5773
Wybory samorządowe 2018 15016
Zamówienia poniżej 30 000 € 605292
Zamówienia publiczne 275
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 893
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno