ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 27268
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 11479
Sekretarz Gminy Rybno 6358
Skarbnik Gminy Rybno 5292
Referaty i stanowiska 14455
Regulamin organizacyjny 5756
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 4025
Kadencja 2010-2014 3252
Kadencja 2006-2010 3687
Kadencja 2002-2006 2187
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 10682
Kadencja 2010 - 2014 8121
Kadencja 2006 - 2010 5507
Kadencja 2002 - 2006 3182
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 416
Kadencja 2014 - 2018 2542
Kadencja 2010 - 2014 2296
Kadencja 2006-2010 2741
Kadencja 2002-2006 1857
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 5986
Kadencja 2010-2014 6100
Kadencja 2006-2010 7142
Jednostki organizacyjne 23312
Gminna Biblioteka Publiczna 6523
Ośrodek Sportu i Rekreacji 4146
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9198
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 6787
Liceum Ogólnokształcące 3367
Gimnazjum 4708
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1493
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 3539
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 4129
Szkoła Podstawowa w Rumianie 5493
Szkoła Podstawowa w Rybnie 7776
Szkoła Podstawowa w Żabinach 3906
Przedszkole w Rybnie 4487
Jednostki pomocnicze 9309
Sołectwo Dębień 4004
Sołectwo Grabacz 3219
Sołectwo Grądy 4272
Sołectwo Gralewo Stacja 4775
Sołectwo Gronowo 3763
Sołectwo Hartowiec 3418
Sołectwo Jeglia 3283
Sołectwo Kopaniarze 2959
Sołectwo Koszelewki 3582
Sołectwo Koszelewy 3625
Sołectwo Naguszewo 3603
Sołectwo Nowa Wieś 3037
Sołectwo Prusy 3403
Sołectwo Rapaty 3741
Sołectwo Rumian 3778
Sołectwo Rybno 3394
Sołectwo Szczupliny 2963
Sołectwo Tuczki 4121
Sołectwo Truszczyny 3059
Sołectwo Żabiny 4267
Przetargi 401553
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 50385
Plan zamówień publicznych 7583
Bezpłatne porady prawne 3578
Ogłoszenia o naborze 85006
Ogłoszenia aktualne 7645
Ogłoszenia w toku 4695
Wyniki naboru 5903
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 4710
Procedury załatwiania spraw 64438
Referaty / Stanowiska 30313
Sprawy 45998
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 47079
Nagrania z sesji 0
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 8442
Ochrona środowiska 37734
Informacje o środowisku 3730
Ocena jakości wody 9470
Program ochrony środowiska 354
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 4737
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 6035
Akty prawne 687915
Statut Gminy 6950
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 38
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1326
Uchwały SO RIO w Olsztynie 28321
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 67973
Wykonanie budżetu 26374
Sprawozdania finansowe 11691
Informacje o stanie mienia komunalnego 4688
Oświadczenia majątkowe 25710
Oświadczenia składane w roku 2015 5607
Oświadczenia składane w roku 2014 20462
Oświadczenia składane w roku 2012 11249
Oświadczenia składane w roku 2013 11392
Oświadczenia składane w roku 2011 16663
Oświadczenia składane w roku 2010 12721
Oświadczenia składane w roku 2009 22649
Oświadczenia składane w roku 2008 11166
Oświadczenia składane w roku 2007 6122
Formularze oświadczeń majątkowych 1905
Podatki i opłaty 11493
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1230
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 34350
Kontrole 3881
Strategie, raporty, opracowania 8613
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25647
Informacje nieudostępniane 5539
Petycje 1654
Petycje - informacje 1386
Złożone petycje 2681
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2195

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 3580
Strona główna 10266
O Biuletynie 3578
Rejestr zmian 632272
Redakcja Biuletunu 4765
Instrukcja obsługi 3944
Mapa serwisu 3251
Powiaty i gminy 4112
Strona Główna 6155
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 3772
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 611782
Fundusz sołecki 6556
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 4631
Wybory samorządowe 2018 7802
Zamówienia poniżej 30 000 € 525564
Zamówienia publiczne 164
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 805
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno