ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 33716
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 16419
Sekretarz Gminy Rybno 9077
Skarbnik Gminy Rybno 7425
Referaty i stanowiska 23058
Regulamin organizacyjny 10268
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 5782
Kadencja 2010-2014 4590
Kadencja 2006-2010 4810
Kadencja 2002-2006 3341
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 3265
Kadencja 2014 - 2018 13123
Kadencja 2010 - 2014 9767
Kadencja 2006 - 2010 7296
Kadencja 2002 - 2006 4994
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 532
Kadencja 2018 - 2023 1094
Kadencja 2014 - 2018 4162
Kadencja 2010 - 2014 3504
Kadencja 2006-2010 4098
Kadencja 2002-2006 2793
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 2484
Kadencja 2014-2018 11695
Kadencja 2010-2014 9760
Kadencja 2006-2010 11581
Jednostki organizacyjne 28059
Gminna Biblioteka Publiczna 8271
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5757
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11329
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 9025
Liceum Ogólnokształcące 5473
Gimnazjum 7085
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2757
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 5343
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 5947
Szkoła Podstawowa w Rumianie 7528
Szkoła Podstawowa w Rybnie 10431
Szkoła Podstawowa w Żabinach 5557
Przedszkole w Rybnie 6213
Jednostki pomocnicze 11680
Sołectwo Dębień 6341
Sołectwo Grabacz 5244
Sołectwo Grądy 7270
Sołectwo Gralewo Stacja 8117
Sołectwo Gronowo 6299
Sołectwo Hartowiec 5739
Sołectwo Jeglia 5503
Sołectwo Kopaniarze 5255
Sołectwo Koszelewki 6000
Sołectwo Koszelewy 5699
Sołectwo Naguszewo 5841
Sołectwo Nowa Wieś 5047
Sołectwo Prusy 5582
Sołectwo Rapaty 6313
Sołectwo Rumian 6133
Sołectwo Rybno 5518
Sołectwo Szczupliny 4875
Sołectwo Tuczki 7116
Sołectwo Truszczyny 5319
Sołectwo Żabiny 7172
Przetargi 649528
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 51871
Plan zamówień publicznych 14142
Bezpłatne porady prawne 5910
Ogłoszenia o naborze 126860
Ogłoszenia aktualne 9697
Ogłoszenia w toku 5782
Wyniki naboru 7168
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 7495
Procedury załatwiania spraw 107903
Referaty / Stanowiska 67212
Sprawy 88648
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 76147
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 1781
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 13565
Ochrona środowiska 57660
Informacje o środowisku 6073
Ocena jakości wody 23993
Program ochrony środowiska 440
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 7828
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 15744
Akty prawne 1685336
Statut Gminy 12566
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 60
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1903
Uchwały SO RIO w Olsztynie 47598
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 137653
Wykonanie budżetu 51218
Sprawozdania finansowe 22134
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 6346
Sprawozdania finansowe jednostek 534
Informacje o stanie mienia komunalnego 8707
Oświadczenia majątkowe 54001
Oświadczenia składane w roku 2015 8759
Oświadczenia składane w roku 2014 32784
Oświadczenia składane w roku 2012 18140
Oświadczenia składane w roku 2013 18089
Oświadczenia składane w roku 2011 26101
Oświadczenia składane w roku 2010 18769
Oświadczenia składane w roku 2009 37917
Oświadczenia składane w roku 2008 20366
Oświadczenia składane w roku 2007 9883
Formularze oświadczeń majątkowych 3133
Podatki i opłaty 19881
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 2321
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61363
Kontrole 6308
Strategie, raporty, opracowania 12128
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 45673
Interpelacje i zapytania 1051
Informacje nieudostępniane 7041
Petycje 2324
Petycje - informacje 2384
Złożone petycje 6457
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3701
Interpelacje 692

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4297
Strona główna 13411
O Biuletynie 4512
Rejestr zmian 1453932
Redakcja Biuletunu 6545
Instrukcja obsługi 5658
Mapa serwisu 4054
Powiaty i gminy 5065
Strona Główna 11108
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 5568
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 1155129
Fundusz sołecki 9797
Wybory parlamentarne 2019 1598
Zamówienia poniżej 30 000 € 942155
Zamówienia publiczne 556
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1155
Wybory ławników 1104

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno