ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 22547
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 8667
Sekretarz Gminy Rybno 4787
Skarbnik Gminy Rybno 3894
Referaty i stanowiska 10454
Regulamin organizacyjny 3710
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 2665
Kadencja 2010-2014 2424
Kadencja 2006-2010 2864
Kadencja 2002-2006 1432
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 7333
Kadencja 2010 - 2014 7102
Kadencja 2006 - 2010 4392
Kadencja 2002 - 2006 2112
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 317
Kadencja 2014 - 2018 1526
Kadencja 2010 - 2014 1542
Kadencja 2006-2010 1797
Kadencja 2002-2006 1203
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 3119
Kadencja 2010-2014 3950
Kadencja 2006-2010 4800
Jednostki organizacyjne 19603
Gminna Biblioteka Publiczna 5431
Ośrodek Sportu i Rekreacji 2949
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7622
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 5131
Liceum Ogólnokształcące 1965
Gimnazjum 3197
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 701
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 2316
Szkoła Podstawowa w Jeglii 2805
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 2810
Szkoła Podstawowa w Rumianie 4051
Szkoła Podstawowa w Rybnie 5808
Szkoła Podstawowa w Żabinach 2762
Przedszkole w Rybnie 3355
Jednostki pomocnicze 7109
Sołectwo Dębień 2433
Sołectwo Grabacz 1942
Sołectwo Grądy 2527
Sołectwo Gralewo Stacja 2674
Sołectwo Gronowo 2298
Sołectwo Hartowiec 1986
Sołectwo Jeglia 1973
Sołectwo Kopaniarze 1796
Sołectwo Koszelewki 2191
Sołectwo Koszelewy 2295
Sołectwo Naguszewo 2088
Sołectwo Nowa Wieś 1875
Sołectwo Prusy 2156
Sołectwo Rapaty 2319
Sołectwo Rumian 2291
Sołectwo Rybno 2149
Sołectwo Szczupliny 1824
Sołectwo Tuczki 2473
Sołectwo Truszczyny 1899
Sołectwo Żabiny 2415
Przetargi 284268
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 49242
Plan zamówień publicznych 2926
Bezpłatne porady prawne 1736
Ogłoszenia o naborze 61303
Ogłoszenia aktualne 6222
Ogłoszenia w toku 3886
Wyniki naboru 4998
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 3198
Procedury załatwiania spraw 43370
Referaty / Stanowiska 14063
Sprawy 22398
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 34064
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 5512
Ochrona środowiska 26152
Informacje o środowisku 2333
Ocena jakości wody 4716
Program ochrony środowiska 293
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 3128
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo 3560
Akty prawne 315639
Statut Gminy 3909
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 22
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1027
Uchwały SO RIO w Olsztynie 17174
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 40277
Wykonanie budżetu 16320
Sprawozdania finansowe 6692
Informacje o stanie mienia komunalnego 2093
Oświadczenia majątkowe 13827
Oświadczenia składane w roku 2015 3705
Oświadczenia składane w roku 2014 14271
Oświadczenia składane w roku 2012 7703
Oświadczenia składane w roku 2013 8040
Oświadczenia składane w roku 2011 11668
Oświadczenia składane w roku 2010 9097
Oświadczenia składane w roku 2009 15000
Oświadczenia składane w roku 2008 6787
Oświadczenia składane w roku 2007 3917
Formularze oświadczeń majątkowych 1201
Podatki i opłaty 5972
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 630
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 20500
Kontrole 1962
Strategie, raporty, opracowania 6542
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 15802
Informacje nieudostępniane 3898
Petycje 713
Petycje - informacje 644
Złożone petycje 1090
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 698

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 2713
Strona główna 7792
O Biuletynie 2470
Rejestr zmian 346585
Redakcja Biuletunu 3140
Instrukcja obsługi 2330
Mapa serwisu 2351
Powiaty i gminy 3077
Strona Główna 3278
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 2324
Archiwalny BIP 6

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 361431
Fundusz sołecki 3882
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 2032
Zamówienia publiczne 66
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 475
Zamówienia poniżej 30 000 € 328916
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno