ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 23114
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 8982
Sekretarz Gminy Rybno 4984
Skarbnik Gminy Rybno 4077
Referaty i stanowiska 10916
Regulamin organizacyjny 3918
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 2830
Kadencja 2010-2014 2541
Kadencja 2006-2010 2961
Kadencja 2002-2006 1513
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 7759
Kadencja 2010 - 2014 7237
Kadencja 2006 - 2010 4541
Kadencja 2002 - 2006 2256
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 317
Kadencja 2014 - 2018 1661
Kadencja 2010 - 2014 1640
Kadencja 2006-2010 1907
Kadencja 2002-2006 1285
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 3453
Kadencja 2010-2014 4216
Kadencja 2006-2010 5047
Jednostki organizacyjne 20005
Gminna Biblioteka Publiczna 5572
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3084
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7799
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 5342
Liceum Ogólnokształcące 2129
Gimnazjum 3405
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 806
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 2457
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 2972
Szkoła Podstawowa w Rumianie 4218
Szkoła Podstawowa w Rybnie 6068
Szkoła Podstawowa w Żabinach 2913
Przedszkole w Rybnie 3501
Jednostki pomocnicze 7319
Sołectwo Dębień 2608
Sołectwo Grabacz 2092
Sołectwo Grądy 2733
Sołectwo Gralewo Stacja 2909
Sołectwo Gronowo 2469
Sołectwo Hartowiec 2140
Sołectwo Jeglia 2136
Sołectwo Kopaniarze 1945
Sołectwo Koszelewki 2373
Sołectwo Koszelewy 2456
Sołectwo Naguszewo 2244
Sołectwo Nowa Wieś 2017
Sołectwo Prusy 2326
Sołectwo Rapaty 2468
Sołectwo Rumian 2466
Sołectwo Rybno 2286
Sołectwo Szczupliny 1956
Sołectwo Tuczki 2633
Sołectwo Truszczyny 2054
Sołectwo Żabiny 2618
Przetargi 294105
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 49426
Plan zamówień publicznych 3516
Bezpłatne porady prawne 1888
Ogłoszenia o naborze 63706
Ogłoszenia aktualne 6430
Ogłoszenia w toku 4012
Wyniki naboru 5120
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 3378
Procedury załatwiania spraw 45498
Referaty / Stanowiska 15643
Sprawy 24890
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 35507
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 5860
Ochrona środowiska 27327
Informacje o środowisku 2509
Ocena jakości wody 5265
Program ochrony środowiska 303
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 3332
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo 3741
Akty prawne 354570
Statut Gminy 4203
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 22
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1067
Uchwały SO RIO w Olsztynie 18428
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 42966
Wykonanie budżetu 17204
Sprawozdania finansowe 7197
Informacje o stanie mienia komunalnego 2401
Oświadczenia majątkowe 15209
Oświadczenia składane w roku 2015 3918
Oświadczenia składane w roku 2014 14963
Oświadczenia składane w roku 2012 8137
Oświadczenia składane w roku 2013 8451
Oświadczenia składane w roku 2011 12266
Oświadczenia składane w roku 2010 9516
Oświadczenia składane w roku 2009 15698
Oświadczenia składane w roku 2008 7256
Oświadczenia składane w roku 2007 4153
Formularze oświadczeń majątkowych 1292
Podatki i opłaty 6636
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 706
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 22044
Kontrole 2124
Strategie, raporty, opracowania 6781
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 16818
Informacje nieudostępniane 4072
Petycje 780
Petycje - informacje 738
Złożone petycje 1232
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 844

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 2795
Strona główna 8063
O Biuletynie 2569
Rejestr zmian 381366
Redakcja Biuletunu 3309
Instrukcja obsługi 2502
Mapa serwisu 2446
Powiaty i gminy 3159
Strona Główna 3642
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 2472
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 385579
Fundusz sołecki 4115
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 2327
Zamówienia publiczne 66
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 520
Zamówienia poniżej 30 000 € 349937
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno