ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 25501
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 10578
Sekretarz Gminy Rybno 5855
Skarbnik Gminy Rybno 4864
Referaty i stanowiska 12924
Regulamin organizacyjny 5053
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 3586
Kadencja 2010-2014 2991
Kadencja 2006-2010 3455
Kadencja 2002-2006 1949
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 9318
Kadencja 2010 - 2014 7818
Kadencja 2006 - 2010 5179
Kadencja 2002 - 2006 2862
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 396
Kadencja 2014 - 2018 2198
Kadencja 2010 - 2014 2065
Kadencja 2006-2010 2464
Kadencja 2002-2006 1672
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 4943
Kadencja 2010-2014 5406
Kadencja 2006-2010 6406
Jednostki organizacyjne 21766
Gminna Biblioteka Publiczna 6159
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3767
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8537
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 6273
Liceum Ogólnokształcące 2961
Gimnazjum 4239
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1219
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 3172
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 3645
Szkoła Podstawowa w Rumianie 4987
Szkoła Podstawowa w Rybnie 7047
Szkoła Podstawowa w Żabinach 3563
Przedszkole w Rybnie 4071
Jednostki pomocnicze 8435
Sołectwo Dębień 3548
Sołectwo Grabacz 2857
Sołectwo Grądy 3752
Sołectwo Gralewo Stacja 4143
Sołectwo Gronowo 3259
Sołectwo Hartowiec 2937
Sołectwo Jeglia 2896
Sołectwo Kopaniarze 2608
Sołectwo Koszelewki 3162
Sołectwo Koszelewy 3182
Sołectwo Naguszewo 3246
Sołectwo Nowa Wieś 2674
Sołectwo Prusy 3005
Sołectwo Rapaty 3294
Sołectwo Rumian 3332
Sołectwo Rybno 2969
Sołectwo Szczupliny 2601
Sołectwo Tuczki 3605
Sołectwo Truszczyny 2677
Sołectwo Żabiny 3651
Przetargi 354116
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 50077
Plan zamówień publicznych 5760
Bezpłatne porady prawne 2788
Ogłoszenia o naborze 76264
Ogłoszenia aktualne 7082
Ogłoszenia w toku 4418
Wyniki naboru 5622
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 4184
Procedury załatwiania spraw 56042
Referaty / Stanowiska 23802
Sprawy 37680
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 42616
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 7160
Ochrona środowiska 33607
Informacje o środowisku 3279
Ocena jakości wody 7732
Program ochrony środowiska 316
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 4179
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo 4706
Akty prawne 527011
Statut Gminy 6097
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 29
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1208
Uchwały SO RIO w Olsztynie 24668
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 57566
Wykonanie budżetu 22539
Sprawozdania finansowe 9806
Informacje o stanie mienia komunalnego 3937
Oświadczenia majątkowe 20647
Oświadczenia składane w roku 2015 4866
Oświadczenia składane w roku 2014 17938
Oświadczenia składane w roku 2012 9929
Oświadczenia składane w roku 2013 10226
Oświadczenia składane w roku 2011 14889
Oświadczenia składane w roku 2010 11461
Oświadczenia składane w roku 2009 19829
Oświadczenia składane w roku 2008 9469
Oświadczenia składane w roku 2007 5344
Formularze oświadczeń majątkowych 1629
Podatki i opłaty 9520
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1030
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 29541
Kontrole 3040
Strategie, raporty, opracowania 7733
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22210
Informacje nieudostępniane 4863
Petycje 1117
Petycje - informacje 1172
Złożone petycje 2093
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1573

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 3237
Strona główna 9326
O Biuletynie 3046
Rejestr zmian 515584
Redakcja Biuletunu 4028
Instrukcja obsługi 3294
Mapa serwisu 2890
Powiaty i gminy 3594
Strona Główna 5066
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 3050
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 511271
Fundusz sołecki 5275
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 3484
Wybory samorządowe 2018 1064
Zamówienia poniżej 30 000 € 447963
Zamówienia publiczne 79
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 723
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno