ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 31680
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 14759
Sekretarz Gminy Rybno 8126
Skarbnik Gminy Rybno 6693
Referaty i stanowiska 19933
Regulamin organizacyjny 8550
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 5225
Kadencja 2010-2014 4152
Kadencja 2006-2010 4396
Kadencja 2002-2006 2959
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 2186
Kadencja 2014 - 2018 12445
Kadencja 2010 - 2014 9183
Kadencja 2006 - 2010 6612
Kadencja 2002 - 2006 4287
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 487
Kadencja 2018 - 2023 648
Kadencja 2014 - 2018 3586
Kadencja 2010 - 2014 3078
Kadencja 2006-2010 3560
Kadencja 2002-2006 2461
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 1492
Kadencja 2014-2018 9567
Kadencja 2010-2014 8537
Kadencja 2006-2010 9900
Jednostki organizacyjne 26502
Gminna Biblioteka Publiczna 7605
Ośrodek Sportu i Rekreacji 5221
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10613
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 8204
Liceum Ogólnokształcące 4735
Gimnazjum 6220
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2272
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 4643
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 5336
Szkoła Podstawowa w Rumianie 6821
Szkoła Podstawowa w Rybnie 9542
Szkoła Podstawowa w Żabinach 4951
Przedszkole w Rybnie 5617
Jednostki pomocnicze 11045
Sołectwo Dębień 5465
Sołectwo Grabacz 4524
Sołectwo Grądy 6172
Sołectwo Gralewo Stacja 6925
Sołectwo Gronowo 5403
Sołectwo Hartowiec 4878
Sołectwo Jeglia 4662
Sołectwo Kopaniarze 4373
Sołectwo Koszelewki 5091
Sołectwo Koszelewy 4975
Sołectwo Naguszewo 5031
Sołectwo Nowa Wieś 4311
Sołectwo Prusy 4780
Sołectwo Rapaty 5393
Sołectwo Rumian 5303
Sołectwo Rybno 4745
Sołectwo Szczupliny 4183
Sołectwo Tuczki 6011
Sołectwo Truszczyny 4523
Sołectwo Żabiny 6194
Przetargi 559608
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 51324
Plan zamówień publicznych 11980
Bezpłatne porady prawne 5185
Ogłoszenia o naborze 113429
Ogłoszenia aktualne 8943
Ogłoszenia w toku 5370
Wyniki naboru 6772
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 6501
Procedury załatwiania spraw 94002
Referaty / Stanowiska 55411
Sprawy 75114
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 64292
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 927
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 11734
Ochrona środowiska 50289
Informacje o środowisku 5278
Ocena jakości wody 18029
Program ochrony środowiska 412
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 6800
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 12325
Akty prawne 1334999
Statut Gminy 10559
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 53
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1760
Uchwały SO RIO w Olsztynie 40355
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 109148
Wykonanie budżetu 41708
Sprawozdania finansowe 18650
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 1460
Sprawozdania finansowe jednostek 170
Informacje o stanie mienia komunalnego 7402
Oświadczenia majątkowe 42987
Oświadczenia składane w roku 2015 7690
Oświadczenia składane w roku 2014 28584
Oświadczenia składane w roku 2012 15536
Oświadczenia składane w roku 2013 15713
Oświadczenia składane w roku 2011 22713
Oświadczenia składane w roku 2010 16715
Oświadczenia składane w roku 2009 32037
Oświadczenia składane w roku 2008 16962
Oświadczenia składane w roku 2007 8561
Formularze oświadczeń majątkowych 2707
Podatki i opłaty 17107
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1964
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 51886
Kontrole 5589
Strategie, raporty, opracowania 10940
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 38231
Interpelacje i zapytania 622
Informacje nieudostępniane 6648
Petycje 2174
Petycje - informacje 2027
Złożone petycje 4978
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3282
Interpelacje 310

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 4085
Strona główna 12378
O Biuletynie 4313
Rejestr zmian 1103655
Redakcja Biuletunu 6012
Instrukcja obsługi 5163
Mapa serwisu 3859
Powiaty i gminy 4845
Strona Główna 9226
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 5051
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 964803
Fundusz sołecki 8838
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 7383
Wybory samorządowe 2018 21451
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 3151
Zamówienia poniżej 30 000 € 793364
Zamówienia publiczne 431
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1035
Wybory ławników 344
Wybory do Izb Rolniczych 262

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno