Statystyka - Urząd Gminy Rybno
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 75
Dane adresowe 26464
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 11091
Sekretarz Gminy Rybno 6150
Skarbnik Gminy Rybno 5132
Referaty i stanowiska 13776
Regulamin organizacyjny 5462
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 3857
Kadencja 2010-2014 3128
Kadencja 2006-2010 3585
Kadencja 2002-2006 2077
Rada Gminy 17
Kadencja 2014 - 2018 10017
Kadencja 2010 - 2014 7996
Kadencja 2006 - 2010 5359
Kadencja 2002 - 2006 3040
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 408
Kadencja 2014 - 2018 2418
Kadencja 2010 - 2014 2196
Kadencja 2006-2010 2620
Kadencja 2002-2006 1776
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2014-2018 5559
Kadencja 2010-2014 5826
Kadencja 2006-2010 6855
Jednostki organizacyjne 22574
Gminna Biblioteka Publiczna 6377
Ośrodek Sportu i Rekreacji 3983
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8901
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 305
Zespół Szkół 6575
Liceum Ogólnokształcące 3181
Gimnazjum 4498
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1358
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 3394
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 3924
Szkoła Podstawowa w Rumianie 5244
Szkoła Podstawowa w Rybnie 7388
Szkoła Podstawowa w Żabinach 3770
Przedszkole w Rybnie 4293
Jednostki pomocnicze 8898
Sołectwo Dębień 3830
Sołectwo Grabacz 3085
Sołectwo Grądy 4074
Sołectwo Gralewo Stacja 4512
Sołectwo Gronowo 3539
Sołectwo Hartowiec 3194
Sołectwo Jeglia 3133
Sołectwo Kopaniarze 2816
Sołectwo Koszelewki 3422
Sołectwo Koszelewy 3443
Sołectwo Naguszewo 3451
Sołectwo Nowa Wieś 2902
Sołectwo Prusy 3239
Sołectwo Rapaty 3562
Sołectwo Rumian 3601
Sołectwo Rybno 3225
Sołectwo Szczupliny 2811
Sołectwo Tuczki 3882
Sołectwo Truszczyny 2904
Sołectwo Żabiny 3967
Przetargi 382029
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 50275
Plan zamówień publicznych 6861
Bezpłatne porady prawne 3205
Ogłoszenia o naborze 81268
Ogłoszenia aktualne 7442
Ogłoszenia w toku 4560
Wyniki naboru 5756
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 4465
Procedury załatwiania spraw 60895
Referaty / Stanowiska 27598
Sprawy 42449
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 45207
Nagrania z sesji 0
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 7840
Ochrona środowiska 36064
Informacje o środowisku 3529
Ocena jakości wody 8767
Program ochrony środowiska 338
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 4512
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo 5172
Akty prawne 616608
Statut Gminy 6639
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 31
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 1246
Uchwały SO RIO w Olsztynie 26922
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 63783
Wykonanie budżetu 24786
Sprawozdania finansowe 10923
Informacje o stanie mienia komunalnego 4368
Oświadczenia majątkowe 23698
Oświadczenia składane w roku 2015 5309
Oświadczenia składane w roku 2014 19372
Oświadczenia składane w roku 2012 10646
Oświadczenia składane w roku 2013 10812
Oświadczenia składane w roku 2011 15882
Oświadczenia składane w roku 2010 12150
Oświadczenia składane w roku 2009 21500
Oświadczenia składane w roku 2008 10486
Oświadczenia składane w roku 2007 5823
Formularze oświadczeń majątkowych 1783
Podatki i opłaty 10629
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 1145
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 32464
Kontrole 3474
Strategie, raporty, opracowania 8203
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24244
Informacje nieudostępniane 5224
Petycje 1367
Petycje - informacje 1299
Złożone petycje 2423
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1878

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 3435
Strona główna 9838
O Biuletynie 3304
Rejestr zmian 582451
Redakcja Biuletunu 4422
Instrukcja obsługi 3640
Mapa serwisu 3088
Powiaty i gminy 3840
Strona Główna 5670
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 3444
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 569211
Fundusz sołecki 5847
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 4026
Wybory samorządowe 2018 1843
Zamówienia poniżej 30 000 € 493365
Zamówienia publiczne 95
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 771
Cyfrowy Urząd 3

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno