ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/302/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2037
Nr aktu prawnego
XL/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za podanie szczepionki oraz indywidualną edukację w trakcie wizyty lekarskiej, podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych zgód na szczepienie, kwalifikację do szczepienia, archiwizację dokumentacji medycznej, rozpropagowanie wśród uczestników ankiet satysfakcji, analiza ankiet w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2021-2025" obejmującego dziewczynki urodzone w 2010 roku oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/301/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rybno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXIX/300/2022
Status
Unieważniony.
Lp: 15
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/299/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXXIX/1298/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXIX/296/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XXXIX/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022r.
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022r.
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji