ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/343/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XLVI/343/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/344/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLVI/344/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
107/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/335/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Nr aktu prawnego
XLV/335/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/334/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Rybno do Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
Nr aktu prawnego
XLV/334/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/333/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rumian dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLV/333/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/332/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLV/332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/331/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację montażu, uruchomienia i przyłączenia do Systemu Sygnalizacji Pożaru urządzeń do transmisji alarmów pożarowych wraz z wymianą centrali oraz czujników dymu w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Rumianie
Nr aktu prawnego
XLV/331/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLV/330/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLV/330/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLV/329/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037
Nr aktu prawnego
XLV/329/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji