ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2181
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/9/06 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
III/9/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2182
Data podjęcia
2009-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 13/2009 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rybno do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
13/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2183
Data podjęcia
2009-04-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 12/2009 w sprawie wyznaczenia Gminnych Punktów Wydawania Tabletek Jodowych na terenie Gminy Rybno na wypadek zdarzenia radiacyjnego
Nr aktu prawnego
12/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2184
Data podjęcia
2006-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/6/06 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym za udział w pracach rady i komisji Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Uchylony
Lp: 2185
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/4/06 w sprawie ustalenia składu liczbowego i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
I/4/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2186
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie ustalenia składu liczbowego i powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
I/3/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2187
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
I/2/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2188
Data podjęcia
2009-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 18/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
18/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2189
Data podjęcia
2009-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 16/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
16/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2190
Data podjęcia
2009-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 15/2009 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Rybno w roku 2009.
Nr aktu prawnego
15/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji