ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/319/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLIII/319/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/318/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie
Nr aktu prawnego
XLIII/318/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLIII/317/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rybno na 2022.r
Nr aktu prawnego
XLIII/317/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLIII/316/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037
Nr aktu prawnego
XLIII/316/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 września 2022r. w sprawie dodatkowego naboru w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Nr aktu prawnego
86/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybno oraz powołania komisji
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022r.
Nr aktu prawnego
73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/315/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XLII/315/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/314/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XLII/314/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji