ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/313/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/313/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLII/312/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/312/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLII/311/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XLII/311/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/310/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/310/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/309/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/309/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/308/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLII/308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 r.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji