ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/307/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z. o. o.
Nr aktu prawnego
XLI/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLI/306/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLI/306/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLI/305/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XLI/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójt Gminy Rybno z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/304/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
Nr aktu prawnego
XL/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/302/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/302/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2037
Nr aktu prawnego
XL/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za podanie szczepionki oraz indywidualną edukację w trakcie wizyty lekarskiej, podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych zgód na szczepienie, kwalifikację do szczepienia, archiwizację dokumentacji medycznej, rozpropagowanie wśród uczestników ankiet satysfakcji, analiza ankiet w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2021-2025" obejmującego dziewczynki urodzone w 2010 roku oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/301/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rybno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji