ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXIX/300/2022
Status
Unieważniony.
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/299/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXXIX/1298/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXIX/296/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XXXIX/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022r.
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022r.
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022r.
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rybno na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXXVIII/294/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji