ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/292/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z drogą dojazdową do nieruchomości, położonej w miejscowości Tuczki, stanowiącej własność Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXXVIII/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/290/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/289/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Rybno oraz powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2015-07-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Rybno z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie: zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
73/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rybno na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rybno.
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji