ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Rybno oraz powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/287/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rybno na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/286/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rybno na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XXXVII/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXVII/285/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022r
Nr aktu prawnego
XXXVII/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXVII/284/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XXXVII/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 19 stycznia 2022r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r.
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Rybno z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rybno za I półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
122/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/283/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXXVI/283/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/282/2021 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rybno na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/282/2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji