ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/328/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opiaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Rybno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XLIV/328/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLIV/327/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rybno na 2022.r
Nr aktu prawnego
XLIV/327/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLIV/326/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037
Nr aktu prawnego
XLIV/326/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/325/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rybno, stanowiącej własność Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XLIII/325/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/324/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gm. Rybno
Nr aktu prawnego
XLIII/324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/323/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLIII/323/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/322/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno
Nr aktu prawnego
XLIII/322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/321/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XLIII/321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XLIII/320/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu chronionym
Nr aktu prawnego
XLIII/320/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/319/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLIII/319/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji