ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/307/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z. o. o.
Nr aktu prawnego
XLI/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLI/306/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLI/306/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XLI/305/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022- 2037.
Nr aktu prawnego
XLI/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/304/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Działdowskiemu pomocy finansowej
Nr aktu prawnego
XL/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/302/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XL/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XL/302/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2022-2037
Nr aktu prawnego
XL/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/301/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rybno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
XXXIX/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXIX/300/2022
Status
Unieważniony.
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/299/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXXIX/1298/2022 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/298/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji