ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 r.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 maja 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójt Gminy Rybno z dnia 06 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór podmiotu leczniczego odpowiedzialnego za podanie szczepionki oraz indywidualną edukację w trakcie wizyty lekarskiej, podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych zgód na szczepienie, kwalifikację do szczepienia, archiwizację dokumentacji medycznej, rozpropagowanie wśród uczestników ankiet satysfakcji, analiza ankiet w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rybno na lata 2021-2025" obejmującego dziewczynki urodzone w 2010 roku oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022r.
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022r.
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022r.
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Rybno oraz powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
12/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji