ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 WÓJTA GMINY RYBNO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
107/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 104/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 listopada 2022r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
104/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 5 września 2022r. w sprawie dodatkowego naboru w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Nr aktu prawnego
86/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybno oraz powołania komisji
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022r.
Nr aktu prawnego
73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2022 r.
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2021 r.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Rybno za 2021 rok
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji