ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 80
Dane adresowe 56776
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 32709
Sekretarz Gminy Rybno 16193
Skarbnik Gminy Rybno 13675
Referaty i stanowiska 48911
Regulamin organizacyjny 22581
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 10829
Kadencja 2010-2014 8696
Kadencja 2006-2010 8286
Kadencja 2002-2006 7033
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 16024
Kadencja 2014 - 2018 18328
Kadencja 2010 - 2014 14320
Kadencja 2006 - 2010 12635
Kadencja 2002 - 2006 10286
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 11076
Kadencja 2014-2018 26403
Kadencja 2010-2014 20083
Kadencja 2006-2010 23525
Jednostki organizacyjne 40800
Gminna Biblioteka Publiczna 13055
Ośrodek Sportu i Rekreacji 10046
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16783
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 15764
Liceum Ogólnokształcące 11133
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 6612
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 10543
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 11418
Szkoła Podstawowa w Rumianie 13264
Szkoła Podstawowa w Rybnie 16437
Szkoła Podstawowa w Żabinach 10826
Przedszkole w Rybnie 10606
Jednostki pomocnicze 19383
Sołectwo Dębień 13335
Sołectwo Grabacz 11517
Sołectwo Grądy 16840
Sołectwo Gralewo Stacja 17401
Sołectwo Gronowo 13683
Sołectwo Hartowiec 12441
Sołectwo Jeglia 12584
Sołectwo Kopaniarze 12235
Sołectwo Koszelewki 13696
Sołectwo Koszelewy 11832
Sołectwo Naguszewo 12596
Sołectwo Nowa Wieś 11682
Sołectwo Prusy 12503
Sołectwo Rapaty 14024
Sołectwo Rumian 13292
Sołectwo Rybno 12906
Sołectwo Szczupliny 10508
Sołectwo Tuczki 16716
Sołectwo Truszczyny 12078
Sołectwo Żabiny 15268
Przetargi 1516176
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 55896
Plan zamówień publicznych 39445
Bezpłatne porady prawne 17799
Ogłoszenia o naborze 288098
Ogłoszenia aktualne 10585
Ogłoszenia w toku 6457
Wyniki naboru 7981
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 14167
Procedury załatwiania spraw 250096
Referaty / Stanowiska 178630
Sprawy 213437
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 164689
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 14496
Ochrona środowiska 116595
Informacje o środowisku 13236
Ocena jakości wody 71254
Program ochrony środowiska 502
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 16838
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 67010
Akty prawne 4772918
Statut Gminy 28495
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 143
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 3028
Uchwały SO RIO w Olsztynie 115891
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 355750
Wykonanie budżetu 123153
Sprawozdania finansowe 37085
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 52476
Sprawozdania finansowe jednostek 13885
Informacje o stanie mienia komunalnego 20083
Oświadczenia majątkowe 174217
Formularze oświadczeń majątkowych 6833
Podatki i opłaty 53243
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 5616
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 179865
Kontrole 14319
Strategie, raporty, opracowania 25727
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 112923
Akty planowania przestrzennego 992
Interpelacje i zapytania - druki 6991
Informacje nieudostępniane 12588
Petycje 5648
Petycje - informacje 5695
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 23601
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 6374
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 9141
Interpelacje i zapytania 10279
Kontrola zarządcza 4070
Dostępność 7965

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 7383
Strona główna 23761
O Biuletynie 8025
Rejestr zmian 4123863
Redakcja Biuletunu 12531
Instrukcja obsługi 11871
Mapa serwisu 7059
Powiaty i gminy 8510
Strona Główna 33983
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 12090
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 3209097
Wybory samorządowe 2024 948
Fundusz sołecki 19981
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 13517
Wybory do Izb Rolniczych 2023 1103
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 3354
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2411747
Zamówienia publiczne 2548
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 2284
Wybory ławników 9637
Spis rolny 2020 7592
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 6671
Deklaracja dostępności 5129
RODO 1311
« powrót do poprzedniej strony