ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 76
Dane adresowe 51209
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 28817
Sekretarz Gminy Rybno 14822
Skarbnik Gminy Rybno 12515
Referaty i stanowiska 42923
Regulamin organizacyjny 20443
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 9879
Kadencja 2010-2014 7887
Kadencja 2006-2010 7643
Kadencja 2002-2006 6355
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 12636
Kadencja 2014 - 2018 17291
Kadencja 2010 - 2014 13485
Kadencja 2006 - 2010 11556
Kadencja 2002 - 2006 9285
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 825
Kadencja 2018 - 2023 4229
Kadencja 2014 - 2018 8020
Kadencja 2010 - 2014 6246
Kadencja 2006-2010 7288
Kadencja 2002-2006 5127
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 9410
Kadencja 2014-2018 23985
Kadencja 2010-2014 18435
Kadencja 2006-2010 21713
Jednostki organizacyjne 38213
Gminna Biblioteka Publiczna 12159
Ośrodek Sportu i Rekreacji 9093
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15770
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 14313
Liceum Ogólnokształcące 10021
Gimnazjum 12230
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5932
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 9536
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 9894
Szkoła Podstawowa w Rumianie 12252
Szkoła Podstawowa w Rybnie 15254
Szkoła Podstawowa w Żabinach 9785
Przedszkole w Rybnie 9811
Jednostki pomocnicze 17862
Sołectwo Dębień 12031
Sołectwo Grabacz 10359
Sołectwo Grądy 15271
Sołectwo Gralewo Stacja 15816
Sołectwo Gronowo 12483
Sołectwo Hartowiec 11250
Sołectwo Jeglia 11349
Sołectwo Kopaniarze 11027
Sołectwo Koszelewki 12299
Sołectwo Koszelewy 10622
Sołectwo Naguszewo 11389
Sołectwo Nowa Wieś 10449
Sołectwo Prusy 11360
Sołectwo Rapaty 12782
Sołectwo Rumian 12121
Sołectwo Rybno 11586
Sołectwo Szczupliny 9496
Sołectwo Tuczki 15034
Sołectwo Truszczyny 10803
Sołectwo Żabiny 13813
Przetargi 1355630
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 54283
Plan zamówień publicznych 32892
Bezpłatne porady prawne 14701
Ogłoszenia o naborze 253100
Ogłoszenia aktualne 10500
Ogłoszenia w toku 6394
Wyniki naboru 7922
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 12878
Procedury załatwiania spraw 221971
Referaty / Stanowiska 158475
Sprawy 190365
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 149497
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 11781
Ochrona środowiska 106202
Informacje o środowisku 11993
Ocena jakości wody 62521
Program ochrony środowiska 502
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 15211
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 55447
Akty prawne 4246058
Statut Gminy 25550
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 142
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2851
Uchwały SO RIO w Olsztynie 103406
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 317235
Wykonanie budżetu 111587
Sprawozdania finansowe 35577
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 44250
Sprawozdania finansowe jednostek 10424
Informacje o stanie mienia komunalnego 18304
Oświadczenia majątkowe 148767
Oświadczenia składane w roku 2015 15769
Oświadczenia składane w roku 2014 60382
Oświadczenia składane w roku 2012 33796
Oświadczenia składane w roku 2013 33208
Oświadczenia składane w roku 2011 48592
Oświadczenia składane w roku 2010 32472
Oświadczenia składane w roku 2009 71858
Oświadczenia składane w roku 2008 40666
Oświadczenia składane w roku 2007 18435
Formularze oświadczeń majątkowych 6132
Podatki i opłaty 45958
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 5015
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 154037
Kontrole 12883
Strategie, raporty, opracowania 23139
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 99511
Interpelacje i zapytania 5783
Informacje nieudostępniane 11550
Petycje 5101
Petycje - informacje 4962
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 19834
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 4348
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8028
Interpelacje 7098
Kontrola zarządcza 2855
Dostępność 5526

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 6688
Strona główna 21812
O Biuletynie 7455
Rejestr zmian 3698830
Redakcja Biuletunu 11407
Instrukcja obsługi 10663
Mapa serwisu 6428
Powiaty i gminy 7952
Strona Główna 29920
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 10942
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 2847380
Fundusz sołecki 17998
Wybory parlamentarne 2019 8156
Wybory prezydenckie 2020 12528
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2157642
Zamówienia publiczne 1886
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 2057
Wybory ławników 7641
Spis rolny 2020 6115
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4784
Deklaracja dostępności 3760
RODO 183
« powrót do poprzedniej strony