ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 86
Dane adresowe 57986
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 33720
Sekretarz Gminy Rybno 16445
Skarbnik Gminy Rybno 13877
Referaty i stanowiska 50227
Regulamin organizacyjny 22903
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2024 - 2029 68
Kadencja 2018-2023 81
Kadencja 2014-2018 11011
Kadencja 2010-2014 8864
Kadencja 2006-2010 8412
Kadencja 2002-2006 7170
Rada Gminy 17
Kadencja 2024 - 2029 366
Kadencja 2018 - 2023 16825
Kadencja 2014 - 2018 18528
Kadencja 2010 - 2014 14512
Kadencja 2006 - 2010 12836
Kadencja 2002 - 2006 10477
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2024 - 2029 315
Kadencja 2018 - 2023 11405
Kadencja 2014-2018 26736
Kadencja 2010-2014 20385
Kadencja 2006-2010 23902
Jednostki organizacyjne 41743
Gminna Biblioteka Publiczna 13277
Ośrodek Sportu i Rekreacji 10283
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17010
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 16099
Liceum Ogólnokształcące 11337
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 6749
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 10783
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 11715
Szkoła Podstawowa w Rumianie 13450
Szkoła Podstawowa w Rybnie 16701
Szkoła Podstawowa w Żabinach 11012
Przedszkole w Rybnie 10767
Jednostki pomocnicze 20209
Sołectwo Dębień 13549
Sołectwo Grabacz 11695
Sołectwo Grądy 17097
Sołectwo Gralewo Stacja 17614
Sołectwo Gronowo 13908
Sołectwo Hartowiec 12679
Sołectwo Jeglia 12869
Sołectwo Kopaniarze 12450
Sołectwo Koszelewki 13920
Sołectwo Koszelewy 12110
Sołectwo Naguszewo 12861
Sołectwo Nowa Wieś 11884
Sołectwo Prusy 12720
Sołectwo Rapaty 14223
Sołectwo Rumian 13459
Sołectwo Rybno 13158
Sołectwo Szczupliny 10703
Sołectwo Tuczki 17057
Sołectwo Truszczyny 12294
Sołectwo Żabiny 15505
Przetargi 1542937
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 56301
Plan zamówień publicznych 40870
Bezpłatne porady prawne 18803
Ogłoszenia o naborze 295567
Ogłoszenia aktualne 10618
Ogłoszenia w toku 6468
Wyniki naboru 7989
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 14423
Procedury załatwiania spraw 255889
Referaty / Stanowiska 182045
Sprawy 217882
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 166927
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 15043
Ochrona środowiska 118663
Informacje o środowisku 13469
Ocena jakości wody 72735
Program ochrony środowiska 502
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 17145
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 69982
Akty prawne 4882464
Statut Gminy 28949
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 143
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 3068
Uchwały SO RIO w Olsztynie 118382
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 362451
Wykonanie budżetu 125731
Sprawozdania finansowe 37375
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 54110
Sprawozdania finansowe jednostek 14642
Informacje o stanie mienia komunalnego 20408
Oświadczenia majątkowe 181209
Formularze oświadczeń majątkowych 7013
Podatki i opłaty 55148
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 5732
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 185786
Kontrole 15038
Strategie, raporty, opracowania 26626
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 115872
Akty planowania przestrzennego 2246
Interpelacje i zapytania - druki 7569
Informacje nieudostępniane 13759
Petycje 6311
Petycje - informacje 5828
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 24415
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 6711
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 9809
Interpelacje i zapytania 11877
Kontrola zarządcza 4775
Dostępność 8913

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 7939
Strona główna 24672
O Biuletynie 8636
Rejestr zmian 4201789
Redakcja Biuletunu 13438
Instrukcja obsługi 12735
Mapa serwisu 7940
Powiaty i gminy 9108
Strona Główna 35207
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 13090
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 3290185
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 1864
Wybory samorządowe 2024 5098
Fundusz sołecki 20741
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno 14556
Wybory do Izb Rolniczych 2023 1750
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 4474
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2471950
Zamówienia publiczne 2871
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 2346
Wybory ławników 10673
Spis rolny 2020 8330
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 7410
Deklaracja dostępności 5793
RODO 2103
« powrót do poprzedniej strony