ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 77
Dane adresowe 53058
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 30172
Sekretarz Gminy Rybno 15379
Skarbnik Gminy Rybno 13014
Referaty i stanowiska 45111
Regulamin organizacyjny 21409
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 10276
Kadencja 2010-2014 8272
Kadencja 2006-2010 7942
Kadencja 2002-2006 6676
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 13589
Kadencja 2014 - 2018 17728
Kadencja 2010 - 2014 13871
Kadencja 2006 - 2010 12050
Kadencja 2002 - 2006 9726
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 865
Kadencja 2018 - 2023 4535
Kadencja 2014 - 2018 8407
Kadencja 2010 - 2014 6532
Kadencja 2006-2010 7616
Kadencja 2002-2006 5379
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 10152
Kadencja 2014-2018 25220
Kadencja 2010-2014 19351
Kadencja 2006-2010 22648
Jednostki organizacyjne 39166
Gminna Biblioteka Publiczna 12541
Ośrodek Sportu i Rekreacji 9463
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16236
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 14948
Liceum Ogólnokształcące 10519
Gimnazjum 12751
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 6251
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 9973
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 10395
Szkoła Podstawowa w Rumianie 12707
Szkoła Podstawowa w Rybnie 15793
Szkoła Podstawowa w Żabinach 10245
Przedszkole w Rybnie 10166
Jednostki pomocnicze 18370
Sołectwo Dębień 12616
Sołectwo Grabacz 10914
Sołectwo Grądy 16034
Sołectwo Gralewo Stacja 16609
Sołectwo Gronowo 13064
Sołectwo Hartowiec 11792
Sołectwo Jeglia 11959
Sołectwo Kopaniarze 11624
Sołectwo Koszelewki 12947
Sołectwo Koszelewy 11174
Sołectwo Naguszewo 11985
Sołectwo Nowa Wieś 11044
Sołectwo Prusy 11933
Sołectwo Rapaty 13414
Sołectwo Rumian 12695
Sołectwo Rybno 12168
Sołectwo Szczupliny 9979
Sołectwo Tuczki 15860
Sołectwo Truszczyny 11407
Sołectwo Żabiny 14521
Przetargi 1433359
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 54680
Plan zamówień publicznych 35152
Bezpłatne porady prawne 15962
Ogłoszenia o naborze 266600
Ogłoszenia aktualne 10544
Ogłoszenia w toku 6445
Wyniki naboru 7973
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 13497
Procedury załatwiania spraw 234678
Referaty / Stanowiska 168514
Sprawy 201825
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 157526
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 13047
Ochrona środowiska 110925
Informacje o środowisku 12630
Ocena jakości wody 66803
Program ochrony środowiska 502
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 15974
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 60913
Akty prawne 4522805
Statut Gminy 26891
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 143
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2938
Uchwały SO RIO w Olsztynie 109536
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 335839
Wykonanie budżetu 117285
Sprawozdania finansowe 36448
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 48296
Sprawozdania finansowe jednostek 11927
Informacje o stanie mienia komunalnego 19194
Oświadczenia majątkowe 159498
Oświadczenia składane w roku 2015 16475
Oświadczenia składane w roku 2014 63061
Oświadczenia składane w roku 2012 35393
Oświadczenia składane w roku 2013 34774
Oświadczenia składane w roku 2011 50978
Oświadczenia składane w roku 2010 33858
Oświadczenia składane w roku 2009 74757
Oświadczenia składane w roku 2008 42652
Oświadczenia składane w roku 2007 19280
Formularze oświadczeń majątkowych 6447
Podatki i opłaty 48905
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 5276
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 166403
Kontrole 13440
Strategie, raporty, opracowania 24170
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 105442
Interpelacje i zapytania 6155
Informacje nieudostępniane 11902
Petycje 5248
Petycje - informacje 5287
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 21421
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 5284
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 8382
Interpelacje 8003
Kontrola zarządcza 3303
Dostępność 6600

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 6847
Strona główna 22662
O Biuletynie 7612
Rejestr zmian 3968585
Redakcja Biuletunu 11791
Instrukcja obsługi 11066
Mapa serwisu 6574
Powiaty i gminy 8107
Strona Główna 31908
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 11374
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 3034706
Fundusz sołecki 18719
Wybory parlamentarne 2019 8667
Wybory prezydenckie 2020 13716
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2277548
Zamówienia publiczne 2045
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 2156
Wybory ławników 8240
Spis rolny 2020 6687
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 5516
Deklaracja dostępności 4268
RODO 547
« powrót do poprzedniej strony