ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 76
Dane adresowe 42799
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 22661
Sekretarz Gminy Rybno 12247
Skarbnik Gminy Rybno 10184
Referaty i stanowiska 33802
Regulamin organizacyjny 15584
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 7980
Kadencja 2010-2014 6319
Kadencja 2006-2010 6424
Kadencja 2002-2006 4960
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 8017
Kadencja 2014 - 2018 15397
Kadencja 2010 - 2014 11793
Kadencja 2006 - 2010 9609
Kadencja 2002 - 2006 7306
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 711
Kadencja 2018 - 2023 2804
Kadencja 2014 - 2018 6200
Kadencja 2010 - 2014 5041
Kadencja 2006-2010 5834
Kadencja 2002-2006 4069
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 6413
Kadencja 2014-2018 18479
Kadencja 2010-2014 14502
Kadencja 2006-2010 17200
Jednostki organizacyjne 33811
Gminna Biblioteka Publiczna 10417
Ośrodek Sportu i Rekreacji 7543
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13912
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 11710
Liceum Ogólnokształcące 7859
Gimnazjum 9790
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4482
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 7664
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 8053
Szkoła Podstawowa w Rumianie 10200
Szkoła Podstawowa w Rybnie 13153
Szkoła Podstawowa w Żabinach 7825
Przedszkole w Rybnie 8276
Jednostki pomocnicze 15132
Sołectwo Dębień 9427
Sołectwo Grabacz 7922
Sołectwo Grądy 11322
Sołectwo Gralewo Stacja 12227
Sołectwo Gronowo 9634
Sołectwo Hartowiec 8701
Sołectwo Jeglia 8487
Sołectwo Kopaniarze 8365
Sołectwo Koszelewki 9236
Sołectwo Koszelewy 8371
Sołectwo Naguszewo 8713
Sołectwo Nowa Wieś 7762
Sołectwo Prusy 8599
Sołectwo Rapaty 9694
Sołectwo Rumian 9422
Sołectwo Rybno 8517
Sołectwo Szczupliny 7313
Sołectwo Tuczki 11097
Sołectwo Truszczyny 8136
Sołectwo Żabiny 10682
Przetargi 1021301
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 53301
Plan zamówień publicznych 23992
Bezpłatne porady prawne 10231
Ogłoszenia o naborze 188602
Ogłoszenia aktualne 10225
Ogłoszenia w toku 6222
Wyniki naboru 7693
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 10359
Procedury załatwiania spraw 166364
Referaty / Stanowiska 113347
Sprawy 140213
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 113602
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 6093
Sprawozdania międzysesyjne Wójta Gminy Rybno 20426
Ochrona środowiska 83829
Informacje o środowisku 9425
Ocena jakości wody 43603
Program ochrony środowiska 490
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 12014
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 36087
Akty prawne 3030782
Statut Gminy 19335
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 133
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2268
Uchwały SO RIO w Olsztynie 76741
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 229811
Wykonanie budżetu 82820
Sprawozdania finansowe 30465
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 24794
Sprawozdania finansowe jednostek 4235
Informacje o stanie mienia komunalnego 13843
Oświadczenia majątkowe 99296
Oświadczenia składane w roku 2015 12740
Oświadczenia składane w roku 2014 48179
Oświadczenia składane w roku 2012 26764
Oświadczenia składane w roku 2013 26466
Oświadczenia składane w roku 2011 38813
Oświadczenia składane w roku 2010 26360
Oświadczenia składane w roku 2009 56028
Oświadczenia składane w roku 2008 31469
Oświadczenia składane w roku 2007 14670
Formularze oświadczeń majątkowych 4805
Podatki i opłaty 33852
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 3829
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 106276
Kontrole 10185
Strategie, raporty, opracowania 18154
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 73245
Interpelacje i zapytania 3856
Informacje nieudostępniane 9662
Petycje 4046
Petycje - informacje 3791
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 12705
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 707
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 6227
Interpelacje 3862
Kontrola zarządcza 534
Dostępność 846

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 5778
Strona główna 18053
O Biuletynie 6328
Rejestr zmian 2618503
Redakcja Biuletunu 9345
Instrukcja obsługi 8611
Mapa serwisu 5299
Powiaty i gminy 6791
Strona Główna 20413
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 8624
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 2028698
Fundusz sołecki 14462
Wybory parlamentarne 2019 5392
Wybory prezydenckie 2020 7307
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 1576594
Zamówienia publiczne 1304
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1659
Wybory ławników 4820
Spis rolny 2020 3211
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1113
Deklaracja dostępności 902
« powrót do poprzedniej strony