ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Rybno 76
Dane adresowe 49073
Kierownictwo Urzędu 19
Wójt Gminy Rybno 26992
Sekretarz Gminy Rybno 14158
Skarbnik Gminy Rybno 11935
Referaty i stanowiska 40331
Regulamin organizacyjny 19136
Organy Gminy 43
Wójt 26
Kadencja 2014-2018 9330
Kadencja 2010-2014 7465
Kadencja 2006-2010 7308
Kadencja 2002-2006 5975
Rada Gminy 17
Kadencja 2018 - 2023 11516
Kadencja 2014 - 2018 16791
Kadencja 2010 - 2014 13022
Kadencja 2006 - 2010 11048
Kadencja 2002 - 2006 8744
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady 795
Kadencja 2018 - 2023 3820
Kadencja 2014 - 2018 7513
Kadencja 2010 - 2014 5926
Kadencja 2006-2010 6887
Kadencja 2002-2006 4840
Komisje Rady Gminy 33
Kadencja 2018 - 2023 8602
Kadencja 2014-2018 22614
Kadencja 2010-2014 17456
Kadencja 2006-2010 20556
Jednostki organizacyjne 37237
Gminna Biblioteka Publiczna 11695
Ośrodek Sportu i Rekreacji 8660
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15316
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 307
Zespół Szkół 13612
Liceum Ogólnokształcące 9437
Gimnazjum 11568
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5532
Szkoła Podstawowa w Hartowcu 9025
Szkoła Podstawowa w Koszelewach 9411
Szkoła Podstawowa w Rumianie 11698
Szkoła Podstawowa w Rybnie 14698
Szkoła Podstawowa w Żabinach 9245
Przedszkole w Rybnie 9374
Jednostki pomocnicze 17249
Sołectwo Dębień 11393
Sołectwo Grabacz 9746
Sołectwo Grądy 14226
Sołectwo Gralewo Stacja 14839
Sołectwo Gronowo 11701
Sołectwo Hartowiec 10525
Sołectwo Jeglia 10605
Sołectwo Kopaniarze 10279
Sołectwo Koszelewki 11525
Sołectwo Koszelewy 10046
Sołectwo Naguszewo 10672
Sołectwo Nowa Wieś 9756
Sołectwo Prusy 10627
Sołectwo Rapaty 11856
Sołectwo Rumian 11367
Sołectwo Rybno 10709
Sołectwo Szczupliny 8902
Sołectwo Tuczki 14012
Sołectwo Truszczyny 10086
Sołectwo Żabiny 13012
Przetargi 1276024
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 54082
Plan zamówień publicznych 30399
Bezpłatne porady prawne 13607
Ogłoszenia o naborze 239602
Ogłoszenia aktualne 10459
Ogłoszenia w toku 6365
Wyniki naboru 7887
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 12256
Procedury załatwiania spraw 207880
Referaty / Stanowiska 146944
Sprawy 176866
Protokoły z prac Rady Gminy 16
Protokoły z sesji 140338
Nagrania z sesji 0
Protokoły z głosowań imiennych 10158
Ochrona środowiska 100288
Informacje o środowisku 11345
Ocena jakości wody 58229
Program ochrony środowiska 502
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno 8
Nowy system gospodarki odpadami 14380
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 25
Rolnictwo i łowiectwo 50429
Akty prawne 3945254
Statut Gminy 23895
Zarządzenia Wójta 10
Uchwały Rady Gminy 17
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 141
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 6
Wyszukiwarka 2745
Uchwały SO RIO w Olsztynie 96572
Budżet i majątek Gminy 27
Budżet 295110
Wykonanie budżetu 103967
Sprawozdania finansowe 34305
Sprawozdania finansowe Gminy Rybno 39315
Sprawozdania finansowe jednostek 8643
Informacje o stanie mienia komunalnego 17111
Oświadczenia majątkowe 135596
Oświadczenia składane w roku 2015 14936
Oświadczenia składane w roku 2014 57071
Oświadczenia składane w roku 2012 31938
Oświadczenia składane w roku 2013 31464
Oświadczenia składane w roku 2011 46139
Oświadczenia składane w roku 2010 30892
Oświadczenia składane w roku 2009 67546
Oświadczenia składane w roku 2008 38243
Oświadczenia składane w roku 2007 17472
Formularze oświadczeń majątkowych 5784
Podatki i opłaty 43066
Pomoc publiczna i ulgi podatkowe 4698
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 141370
Kontrole 12252
Strategie, raporty, opracowania 21905
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 92503
Interpelacje i zapytania 5372
Informacje nieudostępniane 11173
Petycje 4947
Petycje - informacje 4622
Petycje złożone do Urzędu Gminy Rybno 17670
Petycje złożone do Rady Gminy Rybno 3311
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 7646
Interpelacje 6233
Kontrola zarządcza 2363
Dostępność 4408

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 24
Statystyka 6483
Strona główna 20914
O Biuletynie 7281
Rejestr zmian 3361826
Redakcja Biuletunu 10951
Instrukcja obsługi 10198
Mapa serwisu 6279
Powiaty i gminy 7722
Strona Główna 27395
Serwis Internetowy Gminy Rybno 7
Wykaz skrótów 10373
Archiwalny BIP 9

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności, Obwieszczenia, Ogłoszenia 2653798
Fundusz sołecki 17150
Wybory parlamentarne 2019 7528
Wybory prezydenckie 2020 11371
Zamówienia poniżej 130 000 zł netto 2032700
Zamówienia publiczne 1808
Prawo miejscowe dotyczące zamówień publicznych 1975
Wybory ławników 7020
Spis rolny 2020 5481
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 4008
Deklaracja dostępności 3105
« powrót do poprzedniej strony