ˆ

Ogłoszenia o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania dokumentów
2019-05-16 15:30:00
Stanowisko
KOORDYNATOR KLUBU SENIORA oraz DZIENNEGO DOMU POBYTU
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania dokumentów
2019-05-16 15:30:00
Stanowisko
Opiekun
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania dokumentów
2019-05-16 15:30:00
Stanowisko
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Nazwa wydziału ogłaszającego
Księgowość
Lp: 4
Data ogłoszenia
2018-02-13
Termin składania dokumentów
2018-02-19 12:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i oświetlenia ulicznego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Lp: 5
Data ogłoszenia
2016-10-24
Termin składania dokumentów
2016-11-07 12:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. organizacyjnych i funduszu sołeckiego (sekretariat)
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat organizacyjny