ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1531 2008-06-11 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVII/22/08 w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej Gminy Rybno Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie XVII/22/08 Obowiązujący
1532 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/21/08 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowomiejskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji obchodów 190 – lecia Powiatu Lubawskiego XVI/21/08 Obowiązujący
1533 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/20/08 w sprawie zezwolenia na nabycie gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej Nr 185064 N w Rybnie XVI/20/08 Obowiązujący
1534 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/19/08 w sprawie zezwolenia na nabycie gruntów przeznaczonych na przedłużenie drogi wewnętrznej oraz na przepompownię ścieków w Żabinach XVI/19/08 Obowiązujący
1535 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/18/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Tuczki stanowiącej własność Gminy Rybno XVI/18/08 Obowiązujący
1536 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/17/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybno XVI/17/08 Zmieniony
1537 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/16/08 w sprawie przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia, wykonania przebudowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowości Gralewo Stacja XVI/16/08 Obowiązujący
1538 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/15/08 w sprawie przyjęcia do realizacji w drodze porozumienia, wykonania przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w miejscowości Żabiny XVI/15/08 Obowiązujący
1539 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/14/08 w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rybnie do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe XVI/14/08 Obowiązujący
1540 2008-04-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XVI/13/08 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno XVI/13/08 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu