Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/402/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
LIII/402/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/401/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LIII/401/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/400/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Rybno
Nr aktu prawnego
LIII/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/399/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwali w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rybno na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIII/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/398/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LIII/398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/397/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Rybno
Nr aktu prawnego
LIII/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/396/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Rybno do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LIII/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/395/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Żabiny, stanowiącej własność. Gminy Rybno na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
LIII/395/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/394/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Spółka z. o.o.
Nr aktu prawnego
LIII/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LIII/393/2023 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rybno na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
LIII/393/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji