ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIV/44/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Rybno do organu regulacyjnego LIV/44/18 Obowiązujący
2 2018-07-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIV/43/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do sądu administracyjnego LIV/43/18 Obowiązujący
3 2018-07-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIV/42/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody LIV/42/18 Obowiązujący
4 2018-07-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIV/41/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rybno do partnerstwa i zawarcie umowy partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 LIV/41/18 Obowiązujący
5 2018-07-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIV/40/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018 rok LIV/40/18 Obowiązujący
6 2018-07-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIV/39/18 Rady Gminy Rybno z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 LIV/39/18 Obowiązujący
7 2018-06-20 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIII/38/18 Rady Gminy Rybno z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych LIII/38/18 Obowiązujący
8 2018-06-20 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIII/37/18 Rady Gminy Rybno z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2018r. LIII/37/18 Obowiązujący
9 2018-06-20 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIII/36/18 Rady Gminy Rybno z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2018-2032 LIII/36/18 Obowiązujący
10 2018-06-20 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr LIII/35/18 Rady Gminy Rybno z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok LIII/35/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno