ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-05 Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Rybno na rok 2018 1/2018 Obowiązujący
2 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/95/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno XLVII/95/17 Obowiązujący
3 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/94/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XLVII/94/17 Obowiązujący
4 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/93/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok XLVII/93/17 Obowiązujący
5 2017-12-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVII/92/17 z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2027 XLVII/92/17 Obowiązujący
6 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/91/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2018 rok XLVI/91/17 Obowiązujący
7 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/90/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2018 rok XLVI/90/17 Obowiązujący
8 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/89/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Hartowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu XLVI/89/17 Obowiązujący
9 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/88/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno do roku 2020" XLVI/88/17 Obowiązujący
10 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała nr XLVI/87/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno w 2016 roku XLVI/87/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Rybno